Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (2010-02)

 • Nêu quá trình phát triển công nghệ của Hàn Quốc; hoạt động R&D trong ngành công nghiệp chế tạo của Hàn Quốc; những xu thế lớn của ngành công nghiệp chế tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2025 của Hàn Quốc. Đánh giá vai trò quan trọng của phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp chế tạo và việc huy động vốn lớn của khu vực tư nhân đầu tư cho hoạt động R&D của Hàn Quốc, chỉ ra&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2012-02)

 • Giới thiệu những phân tích về hiệu quả và năng suất của các công ty điện lực, mô hình cải cách ngành công nghiệp điện lực, đánh giá các phương án thích hợp về vai trò của khu vực nhà nước và tư nhân trong cung cấp tài chính và điện năng tại các nước đang phát triển. Kết luận và khuyến nghị cho chương trình cải cách toàn diện ngành điện lực tại Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2014-11)

 • Thông tin về nhựa, chất thải nhựa, các thách thức trong tái chế chất thải nhựa, quy trình và phương pháp tái chế chất thải nhựa. Tình hình tái chế chất thải nhựa ở Nhật Bản và Thái Lan, đưa ra khuyến nghị để nâng cao hiệu quả và phát triển hoạt động tái chế nhựa ở Việt Nam.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-03)

 • Đề cập đến việc sản xuất dầu đá phiến từ đá phiến dầu và chuyển tải những khía cạnh khác nhau của sản xuất dầu đá phiến, với các chương đề cập đến (1) thành phần, tính chất, phân loại, trữ lượng đá phiến dầu; các thách thức đối với kinh tế-xã hội, môi trường, lợi ích kinh tế và hiệu quẩ từ đầu tư của ngành công nghiệp đá phiến dầu, (2) xử lý và khai thác đá phiến dầu, (3) chưng&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-08)

 • Tài liệu đề cập đến Cuộc CMCN lần thứ 4, từ quá trình định hình, khái niệm, các động lực của cuộc cách mạng, những thách thức và cơ hội, tới những tác động của nó đối với chính phủ, doanh nghiệp, người dân, cũng như chiến lược và chính sách của một số nước trước cuộc cách mạng này. Một số khuyến nghị chính sách cho Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách mạng này.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2015-11)

 • Tài liệu giới thiệu những nguyên tắc và một số quy trình then chốt của một dự án khai thác khoáng sản, từ thăm dò và nghiên cứu khả thi cho tới khai thác và đóng cửa mỏ, hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các nhà quy hoạch và quản lý mỏ, các cán bộ môi trường, cán bộ tư vấn, chính quyền và các cơ quan chức năng, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm cộng đồng quan tâm&...

 • previous
 • 1
 • next