Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016-7)

  • Tính toán nhu cầu trong đó có tính toán tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng năng lượng điện để giảm bớt cơ cấu nguồn điện, phân tích về thị trường than, giá điện từ nhiệt điện than và thực tế tìm hiểu các tác động môi trường, xã hội của nhiệt điện than; xem xét những rào cản và khả năng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong tương lai.

  • previous
  • 1
  • next