Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-11-29)

 • Tài liệu tham khảo này được Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) thực hiện, trong bối cảnh chương trình hợp tác 'Sản xuất và Thương mại Xanh để tăng Thu nhập và Cơ hội Việc làm cho Người nghèo Nông thôn' và hợp tác với Dự án Đổi mới sản phẩm bền vững (SPIN) của Trung tâm sản xuất sạch quốc gia Việt Nam (VNCPC). Nội dung chính của...

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-09-28)

 • Tờ thông tin tài liệu này chỉ ra răng theo REDD +, các nước đang phát triển như Việt Nam sẽ cần tạo ra bằng chứng về "các hành động dựa trên kết quả" để nhận các khoản thanh toán cho việc giảm lượng khí thải carbon hoặc tăng cường loại bỏ carbon. Hệ thống đo lường, báo cáo và xác minh quốc gia (MRV) giữ chìa khóa để đưa ra bằng chứng này.

 • previous
 • 1
 • next