Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Minh Hà Dương, Trương An Hà; Nguyễn Hồng Nam, Nguyễn Trịnh Hoàng Anh (2016-6)

 • Báo cáo đề cập tới tác động của việc khai thác than và sản xuất điện từ than đối với xã hội và môi trường tại Việt Nam; tóm tắt kết quả của tám nghiên cứu thực địa được thực hiện trong giai đoạn 2013-2016 bởi các thành viên của Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam. Các nghiên cứu được thực hiện tại 06 nhà máy nhiệt điện than, một bãi thải tro than và một hồ bùn thải trải dài...

 • Báo cáo


 • Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID) (2016-7)

 • Tính toán nhu cầu trong đó có tính toán tiềm năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sử dụng năng lượng điện để giảm bớt cơ cấu nguồn điện, phân tích về thị trường than, giá điện từ nhiệt điện than và thực tế tìm hiểu các tác động môi trường, xã hội của nhiệt điện than; xem xét những rào cản và khả năng tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo trong tương lai.

 • Bài trích


 • Hà Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Huyền; Dương Thị Thùy Linh (2019-02)

 • Đối với các quốc gia có địa hình đồi núi hoặc nhiều dân tộc thiểu số, việc phát triển công nghiệp luôn có những đặc thù và đòi hỏi sự linh hoạt trong công tác xây dựng chính sách cũng như chiến lược. Một số quốc gia đã thành công trong phát triển công nghiệp ở khu vực miền núi và dân tộc thiểu số như Nhật Bản, Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thái Lan, Malaysia,... với những hướng đi khác nhau.&#...

 • Luận án


 • Lê Quang Trung;  Advisor:Quyền Huy Ánh; Vũ Phan Tú (2019)

 • Luận án nghiên cứu có 5 nội dung, trong đó có nội dung nghiên các tiêu chuẩn quốc tế về đánh giá rủi ro thiệt hại do sét gây ra; nghiên cứu tiêu chuẩn về máy phát xung sét và thiết bị chống sét hạ áp; nghiên cứu về lựa chọn, kiểm tra, lắp đặt thiết bị chống sét hạ áp theo tiêu chuẩn quốc tế cho công trình điển hình mang tính minh họa. Trong nghiên cứu về đánh giá rủi ro thiệt...