Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Tú Trinh (2019-09)

 • Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất trên thế giới, chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đóng góp những giá trị kinh tế trong lưu vực sông Mekong. Tuy nhiên, do xuất phát từ lợi ích quốc gia, hiện nay Trung Quốc và Lào đã tăng cường xây dựng nhiều dự án thủy điện, ra sức cho các nước ngăn dòng chảy Mekong nhầm thỏa mãn nhu cầu về phát triển hệ thống thủy ...

 • Sách


 • Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (2019-11)

 • Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Ngành Giày dép Việt Nam đề cập đến những nội dung về các cam kết CPTPP liên quan tới ngành giày dép Việt Nam như là các cam kết về thuế nhập khẩu, các cam kết khác trong CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành giày dép; từ đó đưa ra những cơ hội, thách thức và khuyến nghị với ngành giày dép Việt Nam trong bối...

 • Luận án


 • Huỳnh Văn Kỳ;  Advisor:Ngô Văn Dưỡng, Lê Đình Dương (2020)

 • Luận án đề xuất các kỹ thuật xử lý dữ liệu nâng cao đặc biệt là các kỹ thuật tiền xử lý, các kỹ thuật xử lý thu giảm kích thước dữ liệu bằng kỹ thuật Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis - PCA) kết hợp với các kỹ thuật phân cụm dữ liệu như K-means, Thuật toán tiến hóa vi sai (Differential Evolution - DE) áp dụng không những trong việc giải quyết hiệu quả vấn đề ngh...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Nga (2020)

 • Cách mạng Công nghiệp (CMCN) 4.0 đang tác động đến mọi lĩnh yực trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Nếu như các cuộc CMCN trước đây thường kéo dài hàng thập niên thì CMCN 4.0 diễn ra với tốc độ và quy mô khác hẳn. Đối với Việt Nam, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một phần kinh tế quan trọng trong nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu những hướng của CMCN 4.0 đến DNNVV là&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2018)

 • Tài liệu sơ lược về ngành điện ở Việt Nam; tiến trình cải cách độc quyền trong ngành điện; những vấn đề đặt ra và gợi ý định hướng tiếp tục cải cách.