Phân quyền - Dân tộc : [176]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176
 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đặng Thị Thủy (2022-10)

 • Bài viết trình bày về quan điểm và cách tiếp cận; Về tên gọi của dự thảo Luật; Về tính thống nhất của hệ thống pháp luật và một số góp ý cụ thể trong dự thảo Luật.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hoàng Xuân Lương (2022-07-06)

 • Bài viết trình bày các vấn đề về sự nhất quán trong hệ thống quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Dân tộc, công tác Dân tộc; Quá trình xây dưng Luật Dân tộc; Những bất cập trong hệ thống pháp luật, chính sách dân tộc; Các Phương án xây dưng Luật; Đề xuất Đề Cương Luật Dân Tộc

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Văn Chiều (2022-07)

 • Bài viết trình bày các nội dung như: Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục nghề nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Cơ chế chính sách đặc thù tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số&#x...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Lương Thanh Duy (2022-02)

 • Công tác dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Thực hiện công tác dân tộc là trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, trong đó hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giữ vai trò quyết định việc thực hiện thắng lợi công tác dân tộc trên địa bàn. Bài viết khái quát nội dung, đánh giá thực trạng và đề xuất ...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Thị Hoàng Anh (2022-03)

 • Bài viết phân tích chính sách an sinh xã hội đối với phụ nữ dân tộc thiểu số trên các phương diện về tiếp cận việc làm, giáo dục, các chính sách về chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và trợ cấp xã hội. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách an sinh xã hội cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 176