Phân quyền - Dân tộc : [109]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109
 • TVQH_Một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Chiến lược công tác dân tộc và những vấn đề đặt ra_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Trung, Lê Thanh Bình (2019-02-13)

 • Để phát triển toàn diện và bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi - địa bàn có vị trí đặc biệt quan trọng về phát triển kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của đất nước; đồng thời là cửa ngõ giao lưu với các nước láng giềng và khu vực, ngày 12-3-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc&#...

 • TVQH_Chính sách dân tộc của Việt Nam qua 35 năm đổi mới_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thu Thanh (2021-04-03)

 • Trong mỗi giai đoạn lịch sử, chính sách dân tộc của Việt Nam luôn được bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự phát triển của đất nước. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, các nguyên tắc, quan điểm cơ bản về vấn đề dân tộc tiếp tục được khẳng định và bổ sung nhằm phát huy mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và...

 • TVQH_Bảo đảm quyền lợi của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Loan Anh (2016-12-14)

 • Đại hội XII của Đảng (tháng 01-2016) đề ra chủ trương: Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung, nhằm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số; chống kỳ thị dân tộc; nghiêm trị những âm mưu, hành động chia rẽ,&#...

 • TTKHXH.3.21.Chinh sach d toc_VNam_doi moi_thanh tuu_han che.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Thanh (2021-03)

 • Chỉnh sách dân tộc ở Việt Nam, nhất là từ Đổi mới (năm 1986) đến nay, đã góp phần làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn miền núi và vùng dân tộc thiểu số (DTTS). Tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, mặt bằng dân trí được nâng cao, văn hóa truyền thống của các DTTS được tôn trọng, bảo tồn và phát huy, chính trị ổn định và quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tuy nhiên, do nhiều n...

 • QLNN.302.3.21.Bat cap chinh sach dan toc_khac phuc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Bích Huệ, Hà Thị Thùy Dương (2021-03)

 • Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến việc xây dụng và thực thi chính sách dần tộc, từ đó đã góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc ở nước ta, thúc đẩy sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên, quá trình xây dựng chính sách dân tộc ở nước ta vân còn tồn tại nhiều bất cập, làm giảm ý nghĩa và hiệu quả của các chmh sách đã ban hành. Vì vậy, việc nhận th...

 • NCDNA.2(251).21.Gduc ngon ngu dtoc thieu so_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Sa Thị Thanh Nga, Nông Bằng Nguyên (-)

 • Chính sách giáo dục ngôn ngữ có vai trò định hướng ngôn ngữ cho người dụng trong đời sống hàng ngày. Với một quốc gia đa dân tộc, đa ngôn ngữ như Việt Nam, chính sách giáo dục ngôn ngữ dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong ổn định, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy Đảng và Chính phủ Việt Nam đã ban hành các chính sách giáo dục ngôn ngữ&#x...

 • LLCT.3.21.Dan toc thieu so_My_Newzealand.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lưu Trần Toàn (2021-03)

 • Hiện nay, truyền thông cho cộng đồng dân tộc thiểu số (DTTS) ở các nước trên thế giới phát triển đa dạng với nhiều loại hình, hướng đến nhiều nhóm cộng đồng DTTS khác nhau. Bài viết phân tích những điểm nổi bật trong thực tiễn truyền thông cộng đồng DTTS ở Mỹ và truyền thông cho cộng đồng người gốc Nam Phi ở New Zealand, từ đó rút ra gợi mở về nội dung, phương thức truyền thông DTTS&...

 • NCLP.K2.9.20.Chinh sach hau tai dinh cu_dan toc thieu.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Lâm Thành, Nguyễn Anh Phong; Vũ Huy Phúc, Phạm Thị Thu Hà; Nguyễn Mai Linh (2020-09)

 • Chính sách hậu tái định cư là những chính sách hỗ trợ cho định cư, chính sách hậu tái người dân khu, điểm tái định cư nhằm hỗ trợ phát triển sinh kế tạo việc làm tăng thụ nhập và giảm nghèo bền vững thông qua các giải pháp như tạo nghề, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư cơ sở hạ tầng, V.V. Mặc dù, các dự án thủy điện đều triể...

 • LLCT12.18.Chu nghia dtoc_sac thai_the gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Văn Rân, Ngô Chí Nguyện (2018-12)

 • Chủ nghĩa dân tộc với tư cách là một trào lưu tư tưởng, một khuynh hướng chính trị đã xuất hiện từ lâu trong đời sống chính trị thế giới và được thể hiện dưới những hình thái đa dạng, mang cả hàm ý tích cực và tiêu cực. Sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, trào lưu dân tộc chủ nghĩa tưởng chừng sẽ lắng dần trước làn sóng toàn cầu hóa lan tỏa ngày càng mạnh mẽ trên thế giới, th...

 • LLCT11.18.Van de dan toc VNam_giai doan hien nay.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Lợi (2018-11)

 • Trong thời kỳ đổi mới đất nước Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng giải quyết kinh tế, chính trị, dân tộc và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên tất cả các phương diện chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên, trong thực tiễn việc giải quyết vấn đề dân tộc ở nhiều nơi vẫn tồn tại một số hạn chế, bất cập. Vì vậy, cần tiếp tục thực hiện đồng bộ cá...

 • LLCT5.18.Xu huong di dan_dtoc thieu so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Tấn (2018-05)

 • Trên cơ sở vận dụng lý thuyết "lực hút lực đẩy" trong nghiên cứu di dân các tộc thiểu số ở Việt Nam, bài viết đã chỉ ra một số xu hướng di dân phổ biến ở nước ta những năm qua, đó là: Xu hướng di dân từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào Tây Nguyên; từ vùng núi xuống đồng bằng từ trong nước ra nước ngoài. Trong các xu hướng đó thì xu hướng di cư của những cư dân&#...

 • LLCT8.20.Hien tuong ton giao_dtoc thieu so mien nui phia bac.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Khắc Đức (2020-08)

 • Ở khu vực miền núi phía Bắc nước ta có rất nhiều dân tộc thiểu số, cùng với đó là nhiều loại hình tôn giáo, tín ngưỡng. Trong thời gian gần đây có rất nhiều hiện tượng tôn giáo mới xuất hiện và hoạt động ở khu vực này, như: Hiện tượng Giê Sùa, Hiện tượng Bà Cô Dợ, Hiện tượng Dương Văn Mình, Hiện tượng San sư khẹ tọ, Hội thánh Đức Chúa Trời... đã có tiềm ẩn các tín nhữ...

 • LLCT7.20.Hien tuong cai dao_doi dao_dtoc thieu so_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Tâm Đắc (2020-07)

 • Từ cuối thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, một bộ phận không nhỏ đổng tộc thiểu số đã từ bỏ tôn giáo và tín ngưỡng truyền thống, hoặc vẫn giữ tín ngưỡng truyền thống nhưng chuyển sang theo các tôn giáo lớn như đạo Tin lành và Phật giáo, hoặc các hiện tượng tôn giáo mới, tiêu biểu là Hà Mòn và Dương Văn Mình. Hiện tượng cải đạo, đổi đạo này tác động không nhỏ đến các mặt đời ...

 • LLCT6.20.Danh gia con nguoi VNam_khuyen nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thơm (2020-06)

 • Từ một nước có nền kinh tế lạc hậu, trì trệ vào đầu những năm 1980, đến nay, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp và gặt hái được nhiều thành tựu trong phát triển con người. Tuy nhiên, thực tế còn không ít hạn chế, yếu kém, đòi hỏi Chính phủ phải có các giải pháp, chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy phát triển con người Việt Nam trong thời gian tới.

 • LLCT6.20.Bien doi qmo_co cau di dan_dong bao dtoc thieu so.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Tấn (2020-06)

 • Từ đổi mới đến nay, cùng với nhiều biến đổi to lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, di dân các dân tộc thiểu số (DTTS) củng có nhiều biến đổi về quy mô và cơ cấu di dân theo các DTTS đã có dòng khác nhau. Sự biến đổi trong quy mô và cơ cấu di dân của các đóng góp tích cực cho bản thân người di dân và sự phát triển của nơi đến, nhưng di dân cũng góp phần...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 109