Phân quyền - Dân tộc : [157]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 157
 • item.jpg
 • Bài trích


 •  (2021)

 • Bài viết thông qua trình bày nguyên nhân, thực trạng và tác động của xung đột tại quốc gia này, góp phần gợi cho việc giải quyết vấn đề xung đột tôn giáo, sắc tộc ở Philippines nói riêng và các nước Đông Nam Á nói chung trong quá trình hội nhập và liên kết khu vực.

 • item.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2019)

 • Bảy mươi lăm phần trăm cộng đồng các dân tộc thiểu số tại Việt Nam sinh sống ở 45 trên 63 tỉnh thành trên cả nước, chủ yếu tập trung tại vùng núi phía bắc và Tây Nguyên. Đặc điểm địa lý đã ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư cũng như phạm vi, mức độ chênh lệch về tỉ lệ nghèo đói, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng. Ấn phẩm nêu ra báo cáo tóm tắt, tình hình dinh dưỡng trong cộng đồng dân tộc thiểu số, yếu tố quyết định và những giải pháp để cải thiện tình hình dinh dưỡng đối với dân tộc thiểu số,...

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách giới thiệu một số phong tục đẹp của dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu nhau hơn, tự hào và yêu quý văn hóa của dân tộc mình cũng như của các dân tộc khác trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam. Từ đó quý trọng, giữ gìn, phát huy di sản dân tộc, gìn giữ bản sắc dân tộc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách đề cập đến những vấn đề cơ bản về lý luận chung trong tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cung cấp một số thực trạng và đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát triển các dân tộc rất ít người. Đưa ra một số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát triển các dân tộc thiểu số rất ít người.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc nhiều công trình nghiên cứu về bản tính dân tộc từ mô hình lý thuyết đến các nghiên cứu ứng dụng cụ thể. Mỗi phương pháp tiếp cận đếu có những ưu nhược điểm khác nhau, tập hợp tất cả các con đường đi tìm tính cách dân tộc để có một cái nhìn đúng đắn và sáng tỏ cho cái mù mờ của bản tính dân tộc.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách xuất bản vào năm 1904 sau hơn ba năm thu thập và tích lũy quan sát ở Đông Dương, để phục vụ công cuộc thực dân của nước Pháp trên đất An Nam.Tác phẩm ra mắt người đọc Pháp quốc năm 1904, vào thời điểm những cuộc chinh phục bằng sức mạnh quân sự của người Pháp trên Vương quốc An Nam và bán đảo Đông Dương đã bước vào hồi kết, và công cuộc thuộc địa hóa xứ sở này dần chuyển sang một giai đoạn mới.

 • item.jpg
 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách có nội dung được giới thiệu một cách đầy đủ, tương đổi toàn diện trên các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa - xã hội của dân tộc Kinh (Việt)...Ở mỗi dân tộc, các tác giả thống nhất trình bày tình hình nghiên cứu của từng dân tộc, từ đó đi sâu phân tích hoạt động kinh tế, đời sống xã hội, đời sống văn hóa và những biến đổi của dân tộc trong bối cảnh mới.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 157