Phân quyền - Dân tộc : [211]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 211
  • item.jpg
  • Bài trích


  • Đông Thị Hồng, Phạm Thị Thuỷ (2022-12)

  • Bài viết trình bày các yếu tố tác động, khẳng định việc đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực thiểu số phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực vùng Tây Bắc hiện nay.

  • item.jpg
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Bích Thủy, AmandaKeane; Vũ Phương Ly (2019)

  • Tài liệu này được xây dựng dựa trên kết quả Điều tra quốc gia về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 Dân tộc thiểu số (DTTS) ở Việt Nam (2015) và một số kết quả nghiên cứu được thực hiện trong thời gian gần đây trong lĩnh vực DTTS ở Việt Nam. Tài liệu được xây dựng với mong muốn hỗ trợ cho quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đối với vùng DTTS ở Việt Nam; góp phần thúc đẩy...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 211