Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Xuân Yêm (1998)

 • Khái quát về việc triển khai chương trình Quốc gia phòng chống tội phạmphục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước.Phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, một số loại tội phạm nghiêm trọng có chiều hướng tăng cả về số lượng lẫn tính chất. Nghiên cứu 7 nội dung cụ thể trong chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm. Đề ra 4 đề án ...

 • 1998


 • Nguyễn Đăng Dung (1998)

 • Sự hình thành làng xã Việt Nam -- Những dấu hiệu, đặc điểm của chế độ dân chủ (tự trị) của làng xã -- Những lời cần bàn: Làng xã Việt Nam ở thời kỳ nào cũng là một thực thể bền vững, luôn gắn liền với việc phát triển của dân tộc. Nghiên cứu tìm những đặc điểm của làng xã để góp phần cho việc phát triển của quốc gia nói chung và của cả các làng xã nói riêng là một việc&#x...

 • previous
 • 1
 • next