Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Đặt điểm về hinhd thức thể hiện -- Đặc điểm về phạm vi và đối tượng điều chỉnh trong luật của người Chăm ở Ninh Thuận -- Đặc điểm về nội dung điều chỉnh trong luật tục của người Chăm ở Ninh Thuận: Những vấn đề chung về luật tục trong cộng đồng Chăm; những quy định chung của làng (các điều kiêng cữ, quy định về việc gia nhập thành viên mới của làng) ...; những quy định ...

 • Tạp chí


 • Trần Bình (2001)

 • Ngày nay mặc dù đã có sự quản lý của Nhà nước bằng luật pháp song luật tục dân gian của họ vẫn không kém đi vai trò quan trọng. Việc quản lý, giữ gìn trật tự an ninh và phát triển kinh tế xã hội ở làng bản đòi hỏi có sự tham giả đòi hỏi quản lý xã hội của luật tục. Dẫu sao thì luật tục cũng là công cụ mà mọi thành viên trong các làng người Dao đều thấy dễ hiểu, ...

 • 2004


 • Trương Tiến Hưng (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vai trò của hệ thống luật tục nói chung, hệ thống luật tụng của đồng bào dân tộc Chăm ở Ninh thuận nói triêng đối với quản lý nhà nước ở cơ sở. Tìm hiểu vấn đề thừa kế trong luật tục của người Chăm: về nội dung điều chỉnh, luật tục của người Chăm quy định toàn bộ tài sản phục vụ việc cúng tế trong gia đình như quần áo cúng tế, nồi đồng, mân đồng, ống...

 • Luận án


 • Lừ Văn Tuyên;  Advisor:Nguyễn Thị Việt Hương (2020)

 • Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện, chuyên sâu cả ở phương diện lý luận và thực tiễn về giá trị quyền con người trong luật tục Thái và tác động luật tục Thái đối với thực hiện pháp luật trong cộng đồng người Thái ở Tây Bắc hiện nay. Luận án phân tích làm rõ thêm những vấn đề về luật tục Thái trong xã hội truyền thống và hiện nay; làm rõ ...

 • Bài trích


 • Tô Văn Hòa (2020-03)

 • Tình trạng tranh chấp đất đai ở vùng Tây Nguyên trong những năm vừa qua diễn ra hết gay gắt, trong đó có nhiều tranh chấp liên quan tới đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ - nhóm dân cư chiếm số lượng thứ hai ở khu vực này hiện nay. Bài viết cung cấp một góc nhìn về luật tục các dân tộc Tây Nguyên điều chỉnh mối quan hệ liên quan tới đất đai cũng như các cơ chế giải quyết ...