Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Hậu (2019-06-25)

  • Vấn đề dân tộc từ lâu đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới lãnh đạo, cầm quyền của các quốc gia - dân tộc, sự tìm tòi, khảo cứu của giới học giả, nhà nghiên cứu. Trong nghiên cứu về dân tộc, nhất là nghiên cứu lý luận về dân tộc, đang còn nhiều ý kiến khác nhau, tập trung vào một số vấn đề, như lý luận về dân tộc; phạm vi và các cấp độ lý luận về dân tộc; quan&#...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Hoàng Xuân Lương (2022-07-06)

  • Bài viết trình bày các vấn đề về sự nhất quán trong hệ thống quan điểm đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về Dân tộc, công tác Dân tộc; Quá trình xây dưng Luật Dân tộc; Những bất cập trong hệ thống pháp luật, chính sách dân tộc; Các Phương án xây dưng Luật; Đề xuất Đề Cương Luật Dân Tộc