Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [510]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 510
 • KTCATBD.8.20.Ap dung ke toan moi truong_doanh nghiep VNam_thuc trang_de xuat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Hồng Kỳ (2020-08)

 • Kế toán môi trường là một công cụ cần thiết không chi giúp doanh nghiệp (DN) đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường, thiện hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Tuy nhiên, tại Việt Nam nói riêng và các nước đang phát triển nói chung, nhiều doanh nghiệp chưa quan tâm đến vấn đề kế toán môi trường, vì thực tế cho thấy, khi hạch...

 • TAND6.20.Luat pha san 2014_Toa an.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đào Chính Hướng (2020-06)

 • Tài liệu đề cập về việc xử lý tài sản bảo đảm đối với các khoản nợ có bảo đảm; về người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản; về việc chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp, quản lý, thanh lý tài sản; khó khăn trong việc kiểm kê và xác định giá trị tài sản của DN, HTX mất khả năng thanh toán.

 • NL.7.20.Phap luat dang ky thanh lap ho kinh doanh_giai phap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Lý (2020-07)

 • Với tư cách là một chủ thể kinh doanh quan trọng, chiếm số lượng lớn trong hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh cần được pháp luật khẳng định rõ vị trí pháp lý và quy định cụ thể các vấn đề về đăng ký thành lập, cũng như tổ chức, hoạt động của nó. Bài viết phân tích vai trò, vị trí hộ kinh doanh trong hệ thống pháp luật thương mại, đồng thời chỉ ra một số bất cập trong ...

 • LH.2.20.Thoa thuan co dong_cac nuoc tren the gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Thảo, Bùi Nguyễn Trà My (2020-02)

 • Thực tiễn kinh doanh đã ghi nhận nhiều thoả thuận cố đông được ký kết, không chỉ với vai trò là "thoả thuận sáng lập viên" mà còn là thoả thuận giữa các cổ đông ngay cả sau khi công ti hoạt động. Tuy nhiên, pháp luật doanh nghiệp Việt Nam chưa có quy định nào về thỏa thuận này. Bài viết nghiên cứu quy định pháp luật về thoả thuận cổ đông của một số nước trên thế giới, phân tí...

 • TVQH_Vai trò của thông tin kế toán quản trị với việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Quỳnh Trang (2017-04-08)

 • Kế toán quản trị là một trong những công cụ đắc lực và có ảnh hưởng rất lớn tới các quyết định của nhà quản trị. Kế toán quản trị hướng dẫn các nhà quản trị để quản lý chi phí phải thiết lập các trung tâm chi phí, phân tích quyết định... các công cụ để quản trị hàng tồn kho..., cách để phân loại chi phí dưới nhiều góc độ, cách phân bổ chi phí vào các đối tượng sao cho chính&#...

 • TVQH_Thiết lập cơ cấu vốn tối ưu các doanh nghiệp Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đường Thị Thanh Hải (2017-05-16)

 • Cơ cấu vốn phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm riêng của từng doanh nghiệp như khả năng phá sản, khả năng sinh lời, chất lượng và cơ cấu tài sản, cơ hội tăng trưởng. Chẳng hạn, đối với một công ty mới thành lập và mức độ tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định thì sẽ là quá sức nếu vốn vay chiếm tới 70-80% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, sẽ là hạn chế nếu một công ty lớn đang trong giai đoạn&...

 • NNPL8.20.Phap luat VNam ve quan tri doanh nghiep nha nuoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Huế (2020-08)

 • Quản trị doanh nghiệp nhà nước tạo nền mỏng cho sự phát triển lành mạnh của doanh nghiệp và thị trường; giúp cân bằng, kiềm chế và kiểm soát quyền lực giữa các chủ thế có liên quan trong hoạt động của doanh nghiệp; bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của chủ sở hữu, của doanh nghiệp và thị trường. Tuy nhiên, do những đặc thù của doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, nên pháp luật về quản trị ...

 • NNPL8.20.Doanh nghiep trong nen kinh te_Pluat canh tranh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Như Phát, Phạm Thị Hiền (2020-08)

 • Hiện nay, nền tảng công nghệ số phát triển rất mạnh mẽ, tác động không hề nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu. Bài viết này, dưới góc độ của Luật Cạnh tranh, nêu ra một số vấn đề liên quan đến các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên nền tảng số hỏa với những nội dung gồm: Việc định danh dịch vụ, xác định vai trò các bên doanh; vấn đề Nhà nước điều tiết cạnh tranh thông...

 • TVQH_Tác động của việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đến các doanh nghiệp FDI_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Thị Hòa (2017-03-13)

 • Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) là một kênh đầu tư quan trọng trên toàn thế giới, không phân biệt đó là quốc gia phát triển hay đang phát triển như Việt Nam. Dòng vốn này sẽ phát huy tác dụng với mức độ khác nhau ở các quốc gia khác nhau và điều này phụ thuộc rất lớn vào chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc gia nhận nguồn vốn đầu tư.

 • LH1.20.Doanh nghiep nha nuoc CPTPP_Thach thuc VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Hà (2020-01)

 • Chương 17 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương về doanh nghiệp nhà nước chứa đựng một số quy định mới vượt lên trên khuôn khổ pháp lí quốc tể truyền thống điều chỉnh hoạt động của nhóm doanh nghiệp này. Dù có thuận lợi khi thực thi các quy định này nhờ ngoại lệ và sự tương thích của hệ thong pháp luật Việt Nam với phần lớn các cam kết, Việt Nam phải đối mặt...

 • KTTC8.20.Doanh nghiep_dich Covid19_xu huong hoat dong_chinh sach ho tro.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Tường Vân (2020-08)

 • Khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong (tháng 4/2020) cho thấy, có khoảng 86% doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, gần 58% trong số đó bị giảm mạnh về thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trong số các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, tỷ lệ doanh nghiệp không xuất khẩu được hàng hóa là 56,9%, trong đó doanh nghiệp có quy mô lớn và vừa chiếm Doanh 46,2%, doanh nghiệp quy ...

 • KTTC6.20.Thi truong von doanh nghiep khoi nghiep_Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thành Long, Nguyễn Hoàng Linh (2020-06)

 • Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng chính của nhiều nền kinh tế trong dài hạn, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Để xây dựng môi trường phát triển bền vững, thuận lợi, hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực khởi nghiệp sáng tạo, một trong các ưu tiên chính sách cấp thiết là việc kiến tạo thị trường vốn với đầy đủ cơ chế hồ trợ, minh bạch và&...

 • TVQH_Một số giải pháp thúc đẩy sự quốc tế hóa của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam_TCCT.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Phương Linh (2017-04-18)

 • Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 12 Hiệp định thương mại tự...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 510