Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [672]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 672
 • LLCT1.18.Tac dong tieu dung xanh_doanh nghiep VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hồ Thanh Thủy (2018-01)

 • Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng phổ biến trên thế giới. Đối với Việt Nam việc bắt kịp xu hướng này sẽ tạo ra cơ hội phát triển nhanh chóng, mở rộng thị phần, cũng như tranh thủ được sự hỗ trợ của Chính phủ dành cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tiêu dùng xanh cũng gặp phải những thách thức như: giải quyết mối quan hệ giữa lợi nhuận và tiêu bền tăng trưởng xanh, các chính sách hỗ trợ&...

 • Luan an.pdf.jpg
 • Luận án


 • Bùi Bảo Tuấn;  Advisor:Nguyễn Viết Tý (2021)

 • Luận án đã phân tích làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về DNNVV và sự hỗ trợ của Nhà nước đối với DNNVV, xác định các nguyên tắc, nội dung hỗ trợ DNNVV đảm bảo sự bình đẳng với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế; làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng pháp luật về hỗ trợ DNNVV tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, luận án chỉ ra những kết quả và hạn chế, bất cập của&...

 • LA DoThanhLong.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đỗ Thành Long;  Advisor:Nguyễn Quang Thuấn, Đặng Thị Phương Hoa (2021)

 • Nghiên cứu chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho KH&CN của Trung Quốc, Hàn Quốc và Israel cho thấy ba quốc gia này đều xây dựng quan điểm xuyên suốt lấy KH&CN làm trung tâm, đóng vai trò quyết định cho sự phát triển kinh tế - xã hội, trong đó nguồn lực chủ yếu được huy động từ khu vực doanh nghiệp. Bài học kinh nghiệm là nội dung chính của luận án, thể hiện những tổng kế...

 • LUẬN ÁN TIẾN SĨ.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Tuấn Anh;  Advisor:Trịnh Thanh Hà, Phùng Văn Hiền (2021)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luậnvà pháp lý về QLNN đối với DNNVV qua việc làm rõ khái niệm, nội dung của QLNN đối với DNNVV khu vực kinh tế tư nhân; phân tích kinh nghiệm về QLNN đối với DNNVV của một số thành phố tại Việt Nam và một số thành phố tại các nước trên thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm về QLNN đối với DNNVV trên địa bàn thành phố Hà Nội có giá trị tham&#...

 • LA NguyenThiPhuongThao.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Phương Thảo;  Advisor:Trần Đình Hảo (2021)

 • Luận án đánh giá có hệ thống thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về góp vốn thành lập công ty bằng quyền SHTT ở Việt Nam. Luận án đã phân tích một cách đầy đủ và toàn diện về thực trạng quy định pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền SHTT trên các phương diện: hình thức, chủ thể, đối tượng, hợp đồng thành lập công ty và thỏa thuận góp vốn,...

 • LA _ Lâm Thị Thanh Huyền.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lâm Thị Thanh Huyền;  Advisor:Nguyễn Đăng Nam (2021)

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thẩm định giá trị doanh nghiệp; phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp, trong đó nêu rõ các vấn đề về khái niệm, cơ sở lý luận và nội dung của phương pháp; các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp chiết khấu dòng tiền trong thẩm định giá trị doanh nghiệp. Luận án đã tổng hợp kin...

 • 1. LATS-Nguyễn Thị Kim Huyền.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Huyền;  Advisor:Đặng Thái Hùng, Nguyễn Quang Hưng (2021)

 • Luận án đánh giá khách quan và khoa học về thực trạng kế toán chi phí sản xuất, phân tích chi phí sản xuất theo dòng nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất thép, từ đó xác định các tiền đề cho việc áp dụng MFCA tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này tại Thái Nguyên. Phân tích SWOT để đánh giá cơ hội, thách thức khi áp dụng MFCA trong quá trình sản xuất thép tại các...

 • TVQH_Tác động của đại dịch COVID-19 đến khả năng chuyển đổi số của doanh nghiệp Việt Nam_ĐHKTQD.docx.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Anh (2021)

 • Bài viết sử dụng số liệu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Liệt kê thực trạng năng lực chuyển đối số của các doanh nghiệp; Phân tích thống kê về năng lực chuyển đổi số của doanh nghiệp; Nêu rào cản về khả năng chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Đưa ra kết luận và đề xuất ...

 • TVQH_Đại dịch COVID-19 làm thay đổi hành vi người tiêu dùng Thách thức đối với doanh nghiệp_ĐHKTQD.docx.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hà My (2021)

 • Bài viết trình bày tác động của đại dịch covid-19 đến mọi mặt của nền kinh tế Việt Nam trong đó có sự thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng, chủ yếu là mua sắm trực tuyến, ăn uống, vui chơi... tạo ra thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh. Đưa ra kết luận và để xuất một số giải pháp.

 • Luận án - Nguyễn Trung Hiếu.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Trung Hiếu;  Advisor:Hạ Thị Thiều Dao (2021)

 • Nghiên cứu đã dựa trên cơ sở lý thuyết, các nghiên cứu liên quan để có thể phân tích thực trạng phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam. Luận án đã trình bày các kết quả phân tích bối cảnh thị trường về quy định, chính sách, hoạt động của các DCRA và kể cả các GCRA tại Việt Nam trong các giai đoạn. Luận án cũng chỉ ra những thuận lợi trong bối cảnh vĩ mô như...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 672