Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [982]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 982
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Ngô Hoàng Oanh (2009-03)

 • Bài viết trình bày trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị đứng đầu là Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với công ty; trách nhiệm của Tổng giám đốc (Giám đốc) đối với doanh nghiệp khi có thiệt hại xảy ra.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thanh Tâm (2022-04)

 • Trong những năm qua, mô hình kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã được xác định là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển. Đặc biệt, việc Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 3-NQ/Tw khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xá năm 2012 đã khẳng định r...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thị Thùy Dương (2022-04)

 • Trong những năm qua, trước chủ trương đổi mới, phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đá bước đầu có chuyển biến tích cực về chất và lượng, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền kết tảng của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã nền kinh tế quốc dân. Bài viết đánh giá lại những quả tích cực của kinh tế tập thể, mà nòng cốt là kinh&...

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Hưởng (2022-06)

 • Dịch bệnh Covid-19 tác động đến thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam nói chung và TMĐT B2C nói riêng. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thị trường TMĐT B2C càng trở nên sôi động hơn và việc ứng dụng công nghệ số, xây dựng kênh phân phối trên nền tảng TMĐT đang trở thành một phương án hữu hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Giãn cách xã hội&...

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Hà Thu Thanh (2022-09-18)

 • Bài viết đánh giá tình hình doanh nghiệp Việt Nam gia nhập và rút lui khỏi thị trường và một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam cũng như phân tích các yếu tố đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu - chủ động giành cơ hội, phục hồi bền vững.

 • item.jpg
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Phú Son (2022-09-13)

 • Bài viết trình bày một số vấn đề liên quan đến những khó khăn, bất cập chính trong quá trình hoạt động của các HTXNN và đưa ra một số đề xuất để tháo gỡ những khó khăn mà các HTXNN gặp phải trong phạm vi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), cũng như được trình bày một số quan điểm cá nhân có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 982