Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã : [411]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 411
 • QLNN.3.20.B16. Nang cao hieu qua DN NN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Sơn (2020-03)

 • Kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế đóng vai trò chủ đạo của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Vai trò đó được thể hiện trước hết ở hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước - lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Tuy nhiên, khi đánh giá về hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước còn có nhiều ý kiến khác nhau, chưa thống nhất. Nội dung bài viết góp phần làm&#...

 • LATS_NGUYEN DUC THUAN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Đức Thuận;  Advisor:Trần Anh Minh, Nguyễn Văn Nam (2020)

 • Kết quả nghiên cứu của luận án đã chứng minh được: kết quả xuất khẩu của các doanh nghiệp rau quả chịu tác động trực tiếp bởi:(1) Chiến lược marketing xuất khẩu; (2) Đặc điểm ngành rau quả; (3) Đặc điểm và năng lực của công ty; (4) Đặc điểm thị trường nước ngoài; (5) Đặc điểm quản lý; (6) Đặc điểm thị trường trong nước

 • PhanThiBaoQuyen_PhdThesis.pdf.jpg
 • Luận án


 • Phan Thị Bảo Quyên;  Advisor:Võ Văn Nhị, Nguyễn Thị Kim Cúc (2020)

 • Nghiên cứu này đã tìm ra khái niệm sử dụng hệ thống thích hợp cho bối cảnh HTTT (cụ thể là hệ thống ERP) trong giai đoạn triển khai và hậu triển khai. Phát hiện này giúp tháo gỡ một nút thắt của việc tìm ra khái niệm và xác định thang đo sử dụng hệ thống trong môi trường HTTT đương đại, vốn đã tồn tại từ rất lâu (DeLone & McLean, 2016). Nghiên cứu này ngoài việc lựa chọn khái ...

 • Ngheluat1.19-B12Ctyhopdoanh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Vĩnh Hưng (2019-01)

 • Khác với hầu hết các loại hình công ty phổ biển hiện nay, công ty hợp danh trong Luật Doanh nghiệp (LDN) năm 2014, tồn tại hai loại hình thành viên khác nhau về tư cách pháp lý. Mặt khác, trong quá trình tiến hành các hoạt động của công ty, mọi loại hình thành viên lại giữ vị trí và vai trò rất khác nhau. Bài viết nghiên cứu vấn đề liên quan đến các mối quan hệ trong công ty hợp&#...

 • Ngheluat1.19-B10HoanthienPLveHDQTctyniemyet.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phan Đăng Hải (2019-01)

 • Cùng với chiến lược chi đạo công ty, Hội đồng quản trị chủ yểu chịu trách nhiệm giám sát hiệu quả công tác quản lý và đem lại lợi nhuận thoả đáng cho cổ đông đồng thời ngăn ngừa xung đột lợi ích và cân bằng đối với các nhu cầu cạnh tranh cho công ty. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề bất cập trong các quy định pháp luật Việt Nam về Hội đồng quản trị cùa công ty niêm...

 • Ngheluat1.19-B9Diaviphaplycuahogiadinh.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Thiện (2019-01)

 • Hộ gia đình và bản chất pháp lý của hộ gia đình là chủ đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu từ lâu và cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam. Tuy nhiên, pháp lý của hộ gia đình và sự tham gia của hộ gia đình vào các quan hệ pháp luật vẫn còn tạo ra nhiều vấn đề pháp lý phức tạp xuất phát từ sự chưa rõ ràng về việc xác&...

 • TVQH_Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa Liên bang Đức.pdf.jpg
 • Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Hồng Anh (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn của Cộng hòa liên bang Đức được pháp điển hoá và công bố trên Công báo Luật Liên bang III, Danh mục số 4123-1, được sửa đổi lần cuối bởi Điều 10 Luật ngày 17 tháng 7 năm 2017 (Công báo Luật Liên Bang I, trang 2446) gồm 88 mục và phụ lục (cho mục 2(1A)).

 • LA_LeThiHongTam.pdf.jpg
 • Luận án


 • Lê Thị Hồng Tâm;  Advisor:Nguyễn Ngọc Quang (2020)

 • Kết quả nghiên cứu chính của luận án là: (1) Trong các DNXD, nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng nguồn vốn. Đối với cấu trúc tài sản, tỷ trọng hàng tồn kho cao nhất, tiếp theo là tỷ trọng các khoản phải thu và cuối cùng là tỷ trọng tài sản cố định. (2) Chỉ tiêu cấu trúc nguồn vốn tác động cùng chiều đến HQKD. Tỷ trọng tài sản cố định càng cao thì HQKD càng tốt, trong khi đó ...

 • NNPL7.19-B5-Q tiep can thong tin co dong.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Quang, Nguyễn Văn Lâm (2019-07)

 • Quyền tiếp cận thông tin là một trong các quyền cơ bản và quan trọng của cố đông trong công ty cổ phần. Theo đó, cổ đông có quyền được đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty để thực hiện việc theo dõi giám sát với tư cách là chủ sở hữu công ty. Bài viết phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn về quyền tiếp cận thông&...

 • NCKT5.19-B5-KN ap dung APA, DN FDI, TQ.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Thị Lan Anh (2019-05)

 • Việc gia tăng số lượng doanh nghiệp FDI đầu tư vào Trung Quốc đã khiến tình hình chuyển giá ở nước này trở nên rất phức tạp. Đã có rất nhiều biện pháp cứng rắn và quyết liệt nhằm chống chuyên giá của doanh nghiệp FDI đã được Trung Quốc thực hiện, trong đó đến việc áp dụng cơ chế thỏa thuận trước về phương pháp xác định giả tính thuế đã và đang đem những hiệu quả cao, đặc biệt là&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 411