Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Bùi Ngọc Cường (1995)

 • Bài viết phân tích một vài vấn đề cơ bản của Luật doanh nghiệp nhà nước: Bản chất pháp lý của doanh nghiệp nhà nước và phạm vi áp dụng của Luật; Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước; Thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp nhà nước; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước.

 • 1997


 • Nguyễn Như Phát (1997)

 • Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp nhà nước --

 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (1995)

 • Luật pháp hiện hành ghi nhận phá sản doanh nghiệp dưới hai giác độ: doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản; thủ tục giải quyết việc phá sản doanh nghiệp. Phá sản doanh nghiệp có thể được hiểu là hiện tượng doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản và được cơ quan có thẩm quyền quyết định tuyên bố phá sản để bảo vệ lợi ích cho các chủ nợ, cho doanh nghiệp và cho toàn xã hội.

 • 1999


 • Nguyễn Như Phát (1999)

 • Nghiên cứu theo hướng nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là hai chủ thể pháp luật độc lập và mối quan hệ pháp lý giữa chúng giống như mối quan hệ giữa thành viên công ty và công ty. Tìm hiểu vấn đề về quyền và nghĩa vụ qua lại của nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước liên quan đến quá trình hình thành và vận động vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đưa ra một số ý kiến về việc hu...

 • 1999


 • Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty

 • 1999


 • Trần Lê Hồng (1999)

 • Trình bày thực trạng pháp lý của hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề và đề xuất về việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp: Vị trí của việc bán doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; Đối tượng mua bán (phạm vi áp dụng mua bán doanh nghiệp); Quan hệ của bên thứ ba trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp…

 • 1998


 • Nguyễn Thị Bích Loan (1998)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về tập đoàn kinh doanh, nội dung kinh tế và mô hình tổ chức của tập đoàn kinh doanh, vai trò quan trọng của nó. Khảo sát thực trạng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay và đánh giá những thành tựu đã đạt, những bất cập của chúng. Đề xuất những giải pháp cơ bản để mau chóng phát triển tập đoàn kinh doanh ở Việt Nam hiện nay; Luận án TS. Kinh tế,&#x...