Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Viết Tý (2007)

  • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.

  • Tạp chí


  • Trần Ngọc Dũng (2000)

  • Bài viết đề cập một số vấn đề cơ bản trong các quy định về công ty của Luật doanh nghiệp để làm sáng tỏ nhận định sự thay thế Luật doanh nghiệp cho Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân là phù hợp với tình hình hiện nay.