Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Lê Thị Nguyệt;  Advisor:Phạm Thúy Hồng, Hoàng Văn Thành (2020)

 • Luận án nghiên cứu thực trạng chiến lược marketing sản phẩm của 5 Doanh nghiệp sữa Việt Nam điển hình (Vinamilk, Nutifood, TH Milk, IDP, MC Milk) dựa trên cơ sở nghiên cứu và phân tích dữ liệu thứ cấp thu thập được từ các báo cáo ngành sữa, báo cáo thường niên của doanh nghiệp sữa Việt Nam, các báo cáo nghiên cứu chuyên sâu của Ngành sữa; dữ liệu sơ cấp thu thập được thông qua phỏng vấn chu...

 • Luận án


 • Nguyễn Ánh Tuyết;  Advisor:Hà Quỳnh Hoa (2020)

 • Luận án sử dụng các phương pháp khác nhau, hồi quy theo kỹ thuật của OP, LP, GMM để ước tính năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) theo ngành nghề kinh tế, vùng miền, quy mô, loại hình sở hữu doanh nghiệp; Sự khác biệt của doanh nghiệp xuất khẩu và không xuất khẩu. Thứ hai, luận án ước lượng tác động của xuất khẩu đến cả TFP và năng suất lao động, khác với các nghiên cứu trước chỉ tập ...

 • Luận án; Văn bản pháp luật


 • Nguyễn Thu Thủy;  Advisor:Đỗ Đình Long, Nguyễn Thị Kim Hảo (2020)

 • Tác giả đã đưa ra những bằng chứng định lượng chứng minh ảnh hưởng thuận chiều của 02 biến quan sát mới trong yếu tố Trình độ của chủ DN: Chủ DN xử lý tốt các tình huống phát sinh, Chủ DN luôn chia sẻ thông tin với người lao động có tác động đến tiếp cận tín dụng NH của DNNVV tỉnh Thái Nguyên mà các nghiên cứu trước chưa kiểm chứng. Cuối cùng, tác giả đề xuất hệ thống giải pháp&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Vân Hà;  Advisor:Phan Thị Thục Anh, Hà Văn Siêu (2020)

 • Nghiên cứu này đã giúp đưa ra một bức tranh mô tả sự khác biệt giữa đổi mới sáng tạo sản phẩm và quy trình. Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo sản phẩm xanh và quy trình xanh trong khách sạn, đối với các nhà quản lý phải nhìn nhận đổi mới sáng tạo từ quan điểm chiến lược và cần phải có lộ trình. Bên cạnh việc chú trọng nghiên cứu xu hướng tiêu dùng xanh, các nhà quản lý cần mở ...

 • Luận án


 • Đào Thị Vân Anh;  Advisor:Trịnh Mai Vân, Phan Hồng Mai (2020)

 • Luận án tập trung nghiên cứu các nhân tố tác động tới đầu tư tài sản của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại 04 tỉnh (bao gồm: Điện Biên, Hoà Bình, Sơn La và Lai Châu) với những đặc thù rất riêng thuộc tiểu vùng Tây Bắc. Một số của các nhân tố thuộc môi trường kinh doanh như nhân tố cơ sở hạ tầng của nền kinh tế, thể chế địa phương, văn hóa – xã hội của địa phương, chính sách...

 • Luận án


 • Lê Thị Hồng Tâm;  Advisor:Nguyễn Ngọc Quang (2020)

 • Kết quả nghiên cứu chính của luận án là: (1) Trong các DNXD, nợ phải trả chiếm chủ yếu trong tổng nguồn vốn. Đối với cấu trúc tài sản, tỷ trọng hàng tồn kho cao nhất, tiếp theo là tỷ trọng các khoản phải thu và cuối cùng là tỷ trọng tài sản cố định. (2) Chỉ tiêu cấu trúc nguồn vốn tác động cùng chiều đến HQKD. Tỷ trọng tài sản cố định càng cao thì HQKD càng tốt, trong khi đó ...

 • Luận án


 • Phan Thị Bảo Quyên;  Advisor:Võ Văn Nhị, Nguyễn Thị Kim Cúc (2020)

 • Nghiên cứu này đã tìm ra khái niệm sử dụng hệ thống thích hợp cho bối cảnh HTTT (cụ thể là hệ thống ERP) trong giai đoạn triển khai và hậu triển khai. Phát hiện này giúp tháo gỡ một nút thắt của việc tìm ra khái niệm và xác định thang đo sử dụng hệ thống trong môi trường HTTT đương đại, vốn đã tồn tại từ rất lâu (DeLone & McLean, 2016). Nghiên cứu này ngoài việc lựa chọn khái ...