Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (9999)

  • |Bài viết đánh giá tình hình doanh nghiệp Việ t Nam gia nhập và rút lui khỏi thị trường và một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam cũng như phân tích các yếu tố đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu-chủ động giành cơ hội, phục hồi bền vững.

  • previous
  • 1
  • next