Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Trần Hữu Huỳnh; Đậu Anh Tuấn (2007)

 • Nhà nước hiện hoàn toàn không thích hợp với vai trò "dắt tay chỉ việc" hay "chủ quản giám sát" của hiệp hội... Nhà nước tạo điều kiện để Hiệp hội doanh nghiệp ra đời dễ dàng hơn, thiết kế được cơ chế ban hành chính sách và cơ chế đối thoại thực sự chính sách, công khai, hỗ trợ tổ chức hiệp hội công ích ra đời với các nhóm lợi ích kinh tế.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết này sử dụng dữ liệu khảo sát Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm gần nhất để minh họa cho các phân tích. PCI năm 2021 có sự tham gia của 11.312 doanh nghiệp, trong đó có 10.127 doanh nghiệp tư nhân trong nước thành lập theo Luật Doanh nghiệp trên cả 63 tỉnh, thành phố và 1.185 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) từ 22 tỉnh, thành phố. Trong gần 18 năm qua, PCI là một thước đo đáng tin cậy phản ánh chất lượng quản trị công trong lĩnh vực kinh tế ở các địa phương.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2021)

 • Báo cáo điểm lại một số quy định pháp luật tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định/vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để phân tích, bình luận. Ngoài ra, Báo cáo cũng phân tích chuyên sâu một số vấn đề pháp luật tác động đến môi trường đầu tư kinh doanh.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết nêu các thách thức to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện gồm: Chất lượng cơ sở hạ tầng đang cải thiện nhưng hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế; Việc tiếp cận các nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh cơ bản (vốn, nhân lực, đất đai) chưa thực sự thuận lợi; Chi phí cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; Chất lượng quy định pháp luật và thực thi pháp luật cần tiếp tục được cải thiện; Các doanh nghiệp sản xuất nội địa chưa phát triển mạnh mẽ và thiếu cơ chế hỗ trợ hiệu quả; Doanh nghiệp tư nhân trong nước còn gặp bất lợi so với doanh nghiệp xuyên biên giới. Đề xuất một ý kiến góp ý tháo gỡ các rào cản khó khăn này.

 • previous
 • 1
 • next