Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Anh Tuấn (2019)

 • Xem xét ảnh hưởng của thể chế đến từng khía cạnh của tinh thần doanh nhân (đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro và chủ động tiên phong đi trước đối thủ) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm xóa bỏ các rào cản thể chế chính thống và hạn chế tham nhũng thì các giải pháp nhằm tăng cường lòng tin thể chế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tinh...

 • Bài trích


 • Bùi Anh Tuấn (2020)

 • Năm 2019, tình hình quốc tế, khu vực có nhiều biến động khó lường, kinh tế, thương mại và đầu tư toàn cầu tăng trưởng chậm... Trong nước, tình hình thiên tai, dịch bệnh và những tồn tại, hạn chế nội tại của nền kinh tế đã tác động lớn đến sản xuất, kinh doanh. Mặc dù vậy, với hàng loạt giải pháp hành động kịp thời, tích cực của Chính phủ, bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp năm...

 • previous
 • 1
 • next