Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2013


 • Authors: Cao Đình Lành (2013)

 • Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý về quyền của cổ đông thiểu số trong hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cổ phần ở Việt Nam theo các nhóm quyền: Quyền kinh tế. Quyền tham gia quản lý công ty. Quyền được thông tin và Quyền yêu cầu trọng tài hoặc tòa án bảo vệ quyền lợi. Trên cơ sở những phân tích và lập luận của mình, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành nhằm đảm bảo và bảo vệ tốt hơn quyền của cổ đông thiểu số trong hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cổ phần

 • Bài trích


 •  (2022-07-28)

 • Bài viết làm rõ một số khía cạnh lí luận cốt lõi của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; chỉ ra những thách thức, những rào cản trong việc xây dựng và triển khai trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở lí luận và cơ chế thực thi trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hiệu quả tại Việt Nam vì mục tiêu phát triển thịnh vượng và bền vững.

 • previous
 • 1
 • next