Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Nguyễn Viết Tý (2007)

  • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.

  • -


  • Phạm Duy Nghĩa (2014)

  • Phân tích nội dung xem xét cơ quan quản lý nhà nước như một tổ chức cung ứng dịch vụ công và thảo luận các khả năng tham khảo kinh nghiệm của khu vực tư nhân : nhận diện rõ khách hàng để cung ứng dịch vụ công tốt hơn; phân quyền rạch ròi giữa tự quản địa phương và chính quyền trung ương; cải cách chính quyền trung ương; nhân lực cho khu vực công. Đề xuất một số kiến nghị thảo ...

  • Tạp chí


  • Lê Hồng Hạnh (-)

  • Bài viết đưa ra những so sánh khái quát về một số loại hình doanh nghiệp theo pháp luật VIệt Nam và pháp luật Mỹ, nhằm tạo ra những cơ sở bước đầu cho việc nghiên cứu sâu các loại hình doanh nghiệp cụ thể.