Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học


 • Vũ Tiến Lộc (2016)

 • Báo cáo trình bày toàn diện và chi tiết về kết quả nghiên cứu các doanh nghiệp vừa và nhỏ; cung cấp các thông tin cụ thể về tình trạng hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Thị Thu Hằng (2016-7-11)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề như: Các giải pháp chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhà nước từ trước đến nay đã đủ để giải quyết các vấn đề phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa? Các giải pháp mới đưa ra trong Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa liệu có tạo được sự đột phá trong phát triển doanh nghiệp hay không?

 • Luận án


 • Hoàng Sĩ Nam;  Advisor:Nguyễn Thị Bích Loan; Chu Thị Thủy (2018)

 • Phân tích thực trạng phát triển Doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế tồn tại và nguyên nhân. Nghiên cứu các định hướng và đề xuất giải pháp chủ yếu phát triển Doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh.

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Thủy (2017)

 • Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế, vì vậy, các nước đều có những chính sách nhất định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trong đó, chính sách hỗ trợ tín dụng là một trong những chính sách quan trọng. Bài viết này phản ánh thực tiễn của Việt Nam và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hỗ trợ tín dụng cho doanh ngh...