Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Vân Thùy Anh;  Advisor:PGS.TS. Trần Thị Thu; PGS.TS. Cao Văn Sâm (2014)

 • Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, và cụ thể là đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội: nội dung, kết quả, các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. Đề&#...

 • 2001


 • Lê Sỹ Cảnh (2001)

 • Trình bày cơ sở lý luận về quản trị hoạt động marketing ở các doanh nghiệp kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường. Phân tích thực trạng quản trị hoạt động marketing trong các doanh nghiệp nhựa ở Việt Nam. Đề xuất giải pháp hoàn thiện quá trình quản trị hoạt động marketing của doanh nghiệp nhựa Việt Nam trong thời gian tới; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế q...

 • 2007


 • Trương Đình Chiến (2007)

 • Những vấn đề lý luận cơ bản về kênh marketing. Thực trạng tổ chức và quản lý các kênh marketing trên thị trường Việt Nam. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức và quản lý hệ thống kênh marketing của các doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam; Luận án TS. Kinh tế, Quản lý và KHHKTQD -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ giáo dục đào tạo

 • Luận án


 • Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor:PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Đinh Tuấn Minh, Tô Trung Thành; Edmund Malesky (2010)

 • Đánh giá định lượng ảnh hưởng của gói hỗ trợ lãi suất dựa trên những bộ số liệu mới nhất hiện nay. Bài nghiên cứu gồm năm nội dung chính: xem xét bối cảnh ra đời của gói hỗ trợ lãi suất và việc thực thi nó trong năm 2009.;khảo sát cơ sở lí thuyết của chính sách hỗ trợ lãi suất và ảnh hưởng của nó tới hành vi đầu tư của doanh nghiệp; Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của chính sá...