Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Phân tích và bình luận những điểm khác biệt của luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: một đạo luật cho tất cả các thực thể kinh doanh; nhiều quy định không hòa nhập hệ thống; có nhiều sai sót về kỹ thuật pháp lý. Đề xuất một số kiến nghị làm lại toàn bộ Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Tập trung bình luận những vấn đề pháp lý chủ yếu về thương nhân, bản chất pháp lý của công ty, tính chất của luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân trong Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005. Đưa ra những bất cập trong chế định nội dung, từng thành tố khác nhau của quyền tự do kinh doanh trong Dự thảo. Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp lý của Dự thảo sửa đổi Luật Doanh n...

 • Tạp chí


 • Vũ Đặng Hải Yến (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về hướng hoàn thiện pháp luật liên quan đến công ty hợp danh ở Việt Nam hiện nay, bao gồm: (1) Sửa đổi các quy định pháp luật liên quan nhằm tạo điều kiện cho công ty hợp danh được tham gia một cách rộng rãi vào tất cả các hoạt động kinh doanh. (2) Phân chia rõ ràng hai loại công ty hợp danh. (3) Quy định rõ một số vấn đề liên quan đến&#...

 • 1999


 • Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty