Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Authors: Ban Chấp hành Trung ương - Ban Kinh tế (2016)

 • Báo cáo kết quả Hội thảo quốc tế nâng cao cạnh tranh quốc gia và đổi mới, phát triển doanh nghiệp" do Ban Kinh tế Trung ương phối họp cùng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức tại Hà Nội ngày 26/3/2016, dưới sự chủ trì của đồng chí Vương Đình Huệ, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Bùi Văn Cường, úy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biếu là đại diện lãnh đạo của một ...

 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thành Long;  Advisor: PGS.TS. Vũ Công Tuấn (2016)

 • Luận án góp phần vào việc hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và một số mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre; khắc họa được bức tranh toàn cảnh của du lịch Bến Tre thông qua phân tích thực trạng – nguyên nhân các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre. Đề xuất các giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích thực trạng làm cơ sở để các doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre xây dựng chiến lược hoạt động nhằm nâng cao năng lự...

 • Bài trích


 • Authors: Trịnh Thị Hoa Mai (2007)

 • Có rất nhiều thách thức đang đặt ra cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trước thềm hội nhập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả muốn tập trung vào vấn đề hợp tác trong kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khi cho rằng việc kết hợp cạnh tranh và hợp tác trong kinh doanh là một giải pháp vừa cấp thiết, vừa mang tính chiến lược trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và của nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập ngày nay.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2023)

 • Bài viết nêu các thách thức to lớn đối với doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện gồm: Chất lượng cơ sở hạ tầng đang cải thiện nhưng hiện vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế; Việc tiếp cận các nguồn nhân lực sản xuất kinh doanh cơ bản (vốn, nhân lực, đất đai) chưa thực sự thuận lợi; Chi phí cao làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam; Chất lượng quy định pháp luật và thực thi pháp luật cần tiếp tục được cải thiện; Các doanh nghiệp sản xuất nội địa chưa phát triển mạnh mẽ và thiếu cơ chế hỗ trợ hiệu quả; Doanh nghiệp tư nhân trong nước còn gặp bất lợi so với doanh nghiệp xuyên biên giới. Đề xuất một ý kiến góp ý tháo gỡ các rào cản khó khăn này.

 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Bài viết đánh giá tình hình doanh nghiệp Việt Nam gia nhập và rút lui khỏi thị trường và một số khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam cũng như phân tích các yếu tố đảm bảo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Qua đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực để doanh nghiệp nâng cao sức chống chịu - chủ động giành cơ hội, phục hồi bền vững.