Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1999


 • Authors: Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty • Authors: Ngô Huy Cương (2014)

 • Phân tích và bình luận những điểm khác biệt của luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: một đạo luật cho tất cả các thực thể kinh doanh; nhiều quy định không hòa nhập hệ thống; có nhiều sai sót về kỹ thuật pháp lý. Đề xuất một số kiến nghị làm lại toàn bộ Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi) • Authors: Ngô Huy Cương (2014)

 • Tập trung bình luận những vấn đề pháp lý chủ yếu về thương nhân, bản chất pháp lý của công ty, tính chất của luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân trong Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005. Đưa ra những bất cập trong chế định nội dung, từng thành tố khác nhau của quyền tự do kinh doanh trong Dự thảo. Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp lý của Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005

 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2004)

 • Hợp đồng được tạo nên bởi ý chí của các đương sự trên cơ sở tự do ý chí. Do đó về nguyên tắc, pháp luật không ràng buộc hay hạn chế tự do cam kết, thoả thuận của các bên mà không có lý do xác đáng. Tuy nhiên hợp đồng được xem là luật của các bên tham gia giao kết mà có thể bị pháp luật áp dụng chế tài đối với sự vi phạm hợp đồng, nên pháp luật cũng đòi hỏi các bên ít nhất phải thoả thuận về những điểm cốt yếu của hợp đổng. Bài viết tập trung đề cập tới hai điều khoản cơ bản của hợp đồng thành lập công ty phản ánh những đặc thù của loại hợp đồng này mà pháp luật Việt Nam còn có nhiều khiếm khuyết.

 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2003)

 • Khi bàn về doanh nghiệp hay công ty, người ta thường chỉ nhắc tới khía cạnh thực tế của nó. Và tất nhiên, vì thế khi bị vướng phải những hạn chế của pháp luật hay các hành vi của các cơ quan công quyền trong việc thành lập và hoạt động của công ty, thì sự đòi hỏi của giới doanh nhân về việc tháo gỡ những rào cản ấy chưa có cơ sở lý luận vững chắc. Theo tác giả, muốn có được một cơ sở lý luận vững chắc, thì cần phải tìm kiếm tốt nền tảng triết học của vấn đề.

 • previous
 • 1
 • next