Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 1997


 • Nguyễn Như Phát (1997)

 • Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp nhà nước --

 • 2005


 • Nguyễn Như Phát (2005)

 • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.

 • 1999


 • Nguyễn Như Phát (1999)

 • Nghiên cứu theo hướng nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là hai chủ thể pháp luật độc lập và mối quan hệ pháp lý giữa chúng giống như mối quan hệ giữa thành viên công ty và công ty. Tìm hiểu vấn đề về quyền và nghĩa vụ qua lại của nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước liên quan đến quá trình hình thành và vận động vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đưa ra một số ý kiến về việc hu...

 • 2013


 • Nguyễn Như Phát (2013)

 • Sự hiện diện của doanh nghiệp có thể kéo theo những nguy cơ tiềm tàng về suy thoái đạo đức, những vấn đề tiêu cực trong xã hội và phát triển không bền vững. Trước sự lên tiếng và sức ép của cộng đồng xã họi, vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đã xuất hiện và trở thành mối quan tâm chung của nhân loại. Bài viết đề cập nguồn gốc, khái niệm và nội dung của trách nhiệm xã ...

 • previous
 • 1
 • next