Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Thành Long;  Advisor: PGS.TS. Vũ Công Tuấn (2016)

 • Luận án góp phần vào việc hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và một số mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch; xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre; khắc họa được bức tranh toàn cảnh của du lịch Bến Tre thông qua phân tích thực trạng – nguyên nhân các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp du lịch Bến Tre. Đề xuất các giải pháp dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích thực trạng làm cơ sở để các doanh nghiệp du lịch tại Bến Tre xây dựng chiến lược hoạt động nhằm nâng cao năng lự...

 • Bài trích


 •  (2020-06)

 • Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng chính của nhiều nền kinh tế trong dài hạn, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Để xây dựng môi trường phát triển bền vững, thuận lợi, hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực khởi nghiệp sáng tạo, một trong các ưu tiên chính sách cấp thiết là việc kiến tạo thị trường vốn với đầy đủ cơ chế hỗ trợ, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động phát hành và chuyển nhượng vốn đầu tư. Bài viết này nghiên cứu đặc tính và vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN); kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết lập và vận hành thị trường vốn cho DNKN; phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó kiến nghị mô hình và lộ trình xây dựng thị trường ...

 • Bài trích


 •  (2020-06)

 • Đổi mới sáng tạo là một trong những động lực tăng trưởng chính của nhiều nền kinh tế trong dài hạn, đặc biệt là một quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Để xây dựng môi trường phát triển bền vững, thuận lợi, hỗ trợ cho sự phát triển của khu vực khởi nghiệp sáng tạo, một trong các ưu tiên chính sách cấp thiết là việc kiến tạo thị trường vốn với đầy đủ cơ chế hồ trợ, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động phát hành và chuyển nhượng vốn đầu tư. Bài viết này nghiên cứu đặc tính và vai trò của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN); kinh nghiệm quốc tế trong việc thiết lập và vận hành thị trường vốn cho DNKN; phân tích, đánh giá thực trạng, từ đó kiến nghị mô hình và lộ trình xây dựng thị trường ...

 • previous
 • 1
 • next