Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (2007)

 • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Bảo Ánh (2008)

 • Nghiên cứu thực trạng pháp luật Việt Nam về mua bán doanh nghiệp. Hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam còn non trẻ nên cần có nhiều giải pháp để phát triển việc mua bán doanh nghiệp như đào tạo nhân lực có kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực pháp luật, tài chính, môi giới, tư vấn,...đặc biệt không thể thiếu các giải pháp hoàn thiện khung pháp lý về mua bán doanh nghiệp.

 • -


 • Trần Ngọc Dũng (2014)

 • Các hộ kinh doanh có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Tuy vậy, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động, về địa vị pháp lý của các hộ kinh doanh còn rất thiếu và sơ sài. Bài viết trình bày đặc điểm cơ chế tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh, những bất cập của các quy định pháp luật về hộ kinh doanh ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Dung, Vũ Phương Đông (2008)

 • Tìm hiểu thoả thuận thành lập công ty trong pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng thành lập công ty.