Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011)

 • Nghiên cứu vị trí và vai trò của vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp các nước; Vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những điểm tương đồng và khác biệt với pháp luật một số nước trên thế giới, từ đó hy vọng các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam sớm có biện pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nói chung và quy định vốn pháp định nói riêng trong thời gian tới.

 • Tạp chí


 • Authors: Đậu Thị Quyên (2011)

 • Đề cập các dạng hành vi gian dối trong quá trình thành lập doanh nghiệp. Thành lập doanh nghiệp là vấn đề pháp lí quan trọng hàng đầu trong hệ thống pháp luật về doanh nghiệp-đầu tư, cũng là hoạt động thực tế đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong đời sống xã hội hiện đại. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động đăng kí thành lập doanh nghiệp đang có những biểu hiện và diễn biến phức tạp do hành vi gian dối của các chủ thể đăng kí, dẫn đến những hệ quả pháp lí nghiêm trọng, gây không ít khó khăn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quỳnh Anh (2012)

 • Tìm hiểu khái quát pháp luật Cộng hoà liên bang Đức về công ti trách nhiệm hữu hạn và mô hình công ti TNHH theo pháp luật Cộng hoà liên bang Đức. Là mô hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, công ti TNHH đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của pháp luật. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ti TNHH trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước, trong đó có Đức – quê hương của công ti TNHH là yêu cầu cấp thiết.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Minh Hằng (2006)

 • Bài viết đề cập một số vấn đề về chào bán cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 trong mối liên hệ với Luật chứng khoán 2006. Luật chứng khoán năm 2006 đã bổ sung và cụ thể hoá các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 để đạt đến sự thống nhất đồng bộ của việc điều chỉnh hoạt động chào bán chứng khoán của công ty cổ phần, cho dù công ty cổ phần lựa chọn hình thức chào bán chứng khoán riêng lẻ hay chào bán chứng khoán ra công chúng.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Viết Tý (2007)

 • Nghiên cứu pháp luật doanh nghiệp của một số nước trên thế giới. Ứng dụng luật so sánh trong quá trình xây dựng luật doanh nghiệp ở nước ta biểu hiện cụ thể ở hai nội dung cơ bản đó là việc xác định các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta và cơ chế quản lý của các loại hình doanh nghiệp.