Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Authors: Đào Ngọc Báu (2014)

 • Electronic Resources; "Public Utilities" là khái niệm chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, cung cấp các sản phẩm có tính dịch vụ phổ biến cho xã hội. Loại hình doanh nghiệp này thường lạm dụng vị trí chi phối thị trường mang tính đặc thù của độc quyền tự nhiên để gây hạn chế cạnh tranh, thu lợi nhuận siêu ngạch. Vì vậy, hoàn thiện quy chế pháp lý chống các hành vi lạm dụng của doanh nghiệp "Public Utilities" là việc cần thiết hiện nay

 • 1999


 • Authors: Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Authors: Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty

 • 2000


 • Authors: Lê Thị Châu (2000)

 • Electronic Resources; Lần lượt đề cập và phân tích những khía cạnh về vấn đề phân biệt tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia công ty đối vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 1999 bao gồm: Cổ đông sáng lập công ty, chủ đầu tư, người quản lý và điều hành công ty, thành viên công ty. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa chủ thể góp vốn với thực thể pháp lý được ra đời với mục đích tìm kiểm lợi nhuận thông qua tổ chức và hoạt động công ty nhằm hiểu rõ hơn tư cách của các chủ thể tham gia hoạt động công ty

 • 2005


 • Authors: Phan Huy Hồng (2005)

 • Đặt vấn đề -- Các lý thuyết về năng lực pháp luật của pháp nhân -- Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký hay là sự hạn chế năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh -- Cần một cách tiếp cận mới -- Và hai phương án giải quyết.

 • 1999


 • Authors: Trần Lê Hồng (1999)

 • Trình bày thực trạng pháp lý của hoạt động mua bán doanh nghiệp ở Việt Nam. Nghiên cứu một số vấn đề và đề xuất về việc điều chỉnh pháp luật hoạt động mua bán doanh nghiệp: Vị trí của việc bán doanh nghiệp trong pháp luật Việt Nam; Đối tượng mua bán (phạm vi áp dụng mua bán doanh nghiệp); Quan hệ của bên thứ ba trong hợp đồng mua bán doanh nghiệp…