Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Báo cáo


  • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2015-03)

  • Ấn phẩm cung cấp một bộ công cụ để các hiệp hội doanh nghiệp có thể tự đánh giá năng lực của mình, so sánh khoảng cách thực tế hoạt động của mình với các chuẩn mực quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam.

  • previous
  • 1
  • next