Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Authors: Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện đang được nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh. Việc quy định phân tán và nhiều quy định không cụ thể, không rõ ràng, thậm chí xung đột giữa các văn bản đã làm các doanh nghiệp khó vận dụng vào hoạt động M&A trong lĩnh vực hoạt động của mình, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực trạng trên, Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về một số nội dung cơ bản về hoạt động M&A tại Việt Nam cũng như kinh nghiệm pháp lý về M&A của một số nước trên thế giới. Từ những thông tin trên, Báo cáo có những khuyến nghị cơ bản đối với hoạt động M&A dự kiến được điều chỉnh trong Dự án Luật Doa...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Thư viện Quốc hội

 • Trong thời gian qua, doanh nghiệp Nhà nước đã cơ bản thực hiện được vai trò, nhiệm vụ chủ sở hữu giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước điều tiết kinh tế, ổn định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù kinh tế thế giới chưa hồi phục, xuất khẩu hàng hóa còn hạn chế nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước vẫn có sự tăng trưởng đáng kể, Vốn chủ sở hữu, Doanh thu tăng; tỷ suất Lợi nhuận/Vốn chủ sở hữu đạt ở mức khá, đóng góp thu nộp cho ngân sách nhà nước.

 • previous
 • 1
 • next