Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Huỳnh Thanh Nghị (2011)

 • Nghiên cứu vị trí và vai trò của vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp các nước; Vốn pháp định trong pháp luật doanh nghiệp Việt Nam - Những điểm tương đồng và khác biệt với pháp luật một số nước trên thế giới, từ đó hy vọng các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam sớm có biện pháp hoàn thiện pháp luật doanh nghiệp nói chung và quy định vốn pháp định nói riêng trong thời gian tới....

 • Bài trích


 • Trần Huỳnh Thanh Nghị (2019-05)

 • Từ việc phân tích thực trạng giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, bài viết chỉ ra một số vướng mắc pháp lý đang gây trở ngại đến quá trình giải nghiệp, như việc giải thể doanh nghiệp trực tuyến chưa được quy định tại Luật Doanh nghiệp, hồ sơ giải thể yêu cầu doanh nghiệp phải nộp lại con dấu cho cơ quan công quyền là chưa phù hợp với quy định...

 • previous
 • 1
 • next