Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2000)

 • Bài viết đề cập một số vấn đề cơ bản trong các quy định về công ty của Luật doanh nghiệp để làm sáng tỏ nhận định sự thay thế Luật doanh nghiệp cho Luật công ty và Luật doanh nghiệp tư nhân là phù hợp với tình hình hiện nay.

 • -


 • Trần Ngọc Dũng (2014)

 • Các hộ kinh doanh có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Tuy vậy, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động, về địa vị pháp lý của các hộ kinh doanh còn rất thiếu và sơ sài. Bài viết trình bày đặc điểm cơ chế tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh, những bất cập của các quy định pháp luật về hộ kinh doanh ...

 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2005)

 • Ngày 26/11/2003, Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam đã thông qua Luật hợp tác xã mới. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004. Bài viết này đề cập những vấn đề mới cơ bản trong luật hợp tác xã năm 2003 so với Luật hợp tác xã năm 1996.

 • previous
 • 1
 • next