Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Phân tích và bình luận những điểm khác biệt của luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: một đạo luật cho tất cả các thực thể kinh doanh; nhiều quy định không hòa nhập hệ thống; có nhiều sai sót về kỹ thuật pháp lý. Đề xuất một số kiến nghị làm lại toàn bộ Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

 • -


 • Trần Ngọc Dũng (2014)

 • Các hộ kinh doanh có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam. Tuy vậy, hệ thống các văn bản pháp luật quy định về tổ chức và hoạt động, về địa vị pháp lý của các hộ kinh doanh còn rất thiếu và sơ sài. Bài viết trình bày đặc điểm cơ chế tổ chức và hoạt động của hộ kinh doanh, những bất cập của các quy định pháp luật về hộ kinh doanh ...

 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Tập trung bình luận những vấn đề pháp lý chủ yếu về thương nhân, bản chất pháp lý của công ty, tính chất của luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân trong Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005. Đưa ra những bất cập trong chế định nội dung, từng thành tố khác nhau của quyền tự do kinh doanh trong Dự thảo. Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp lý của Dự thảo sửa đổi Luật Doanh n...

 • Luận án


 • Đinh Thị Hồng Duyên;  Advisor:PGS.TS Vũ Hoàng Ngân (2015)

 • Luận án bổ sung và xây dựng thêm một biến mới cho thang đo hiệu quả đào tạo trong mô hình nghiên cứu tác động của các nhân tố tới hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp nội dung số. Luận án đề xuất mô hình nghiên cứu có điều chỉnh để đánh giá những nhân tố tác động đến hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nội dung số ...

 • 2011


 • Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

 • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh&#x...

 • 1-2012


 • Lê Thị Hương Liên; Tô Kim Liên; Nguyễn Thị Thu (2012)

 • Tài liệu được xây dựng dựa trênđánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp, có tham khảo các tài liệu về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) của Việt Nam và của các nước trên thế giới. Tài liệu cũng đã được các chuyên gia về quản lý rủi ro thiên góp ý và hiệu đính. Tài liệu đã được sử dụng trong các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn dự án tại ba tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng...

 • Luận án


 • Nguyễn Trung Hiếu;  Advisor:PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long; TS. Lục Thị Thu Hường (2019-03-19)

 • Luận án hệ thống hóa, xây dựng cơ sở lý luận khoa học liên quan đến Hoạch định chiến lược thương hiệu; làm rõ thực trạng xây dựng chiến lược thương hiệu và thực trạng hoạt động Hoạch định chiến lược thương hiệu tại các doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ và vừa trở lên tại Việt Nam; từ đó nêu các phương án hoàn thiện quá trình và nội dung Hoạch định chiến lược thương hiệu của các DN l...