Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2011


 • Authors: Lưu Minh Đức; Nguyễn Minh Thảo; Nguyễn Đình Cung; Nguyễn Thị Tuệ Anh; Lê Phan (2011)

 • Báo cáo được trình bày trong năm phần. Phần thứ nhất tổng quan hoạt động xuất khẩu của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Phần thứ hai trình bày một số chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp xuất khẩu. Phần thứ ba phân tích tổng quan các doanh nghiệp xuất khẩu trong ba ngành lựa chọn, gồm may mặc, thủy sản và điện tử. Phần thứ tư phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu qua kết quả điều tra doanh nghiệp xuất khẩu. Và cuối cùng là kết luận và kiến nghị.

 • 1-2012


 • Authors: Lê Thị Hương Liên; Tô Kim Liên; Nguyễn Thị Thu (2012)

 • Tài liệu được xây dựng dựa trênđánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp, có tham khảo các tài liệu về quản lý rủi ro thiên tai (QLRRTT) của Việt Nam và của các nước trên thế giới. Tài liệu cũng đã được các chuyên gia về quản lý rủi ro thiên góp ý và hiệu đính. Tài liệu đã được sử dụng trong các khóa đào tạo cho các doanh nghiệp trên địa bàn dự án tại ba tỉnh Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa và được hoàn thiện với sự góp ý của các doanh nghiệp tham gia tập huấn.

 • 6-2011


 • Authors: Quỹ Châu Á (2011)

 • Đánh giá tập trung những nội dung cụ thể sau đây: (i) Mức độ rủi ro của các DN trên địa bàn Nghệ An, Đà Nẵng và Khánh Hòa; nhận thức của DN về QLRRTT, mức độ sẵn sàng và khả năng ứng phó của DN; (ii) Xác định nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực của các DNNVV về QLRRTT. Khảo sát được tập trung vào 03 nhóm đối tượng, bao gồm: (i) các DNNVV hoạt động tập trung vào nhóm ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ, thủy sản và bảo hiểm trên địa bàn 3 tỉnh; (ii) Các hiệp hội DN và chi nhánh VCCI đóng tại 3 Tỉnh; (iii) Cơ quan quản lý nhà nước về QLRRTT từ trung ương đến địa phương. Khảo sát được thực hiện bằng các hình thức khác nhau, bao gồm nghiên cứu tài liệu, gửi phiếu điều tra tới 1000 DN, ph...

 • 2-2012


 • Authors: Tô Kim Liên (2012)

 • Cuốn cẩm nang này cung cấp các thông tin cần thiết để giúp các doanh nghiệp có thể tham gia một cách tích cực và chủ động hơn trong lĩnh vực QLRRTT. Cẩm nang có đề cập đến những vấn đề liên quan đến CSR và QLRRTT. Cẩm nang đưa ra một số cách thức cụ thể để doanh nghiệp có thể tham gia vào công tác QLRRTTvà hỗ trợ từ thiện một cách hiệu quả. Ngoài ra, cuốn cẩm nang giới thiệu một số sáng kiến của các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào công tác phòng ngừa rủi ro thiên tai.

 • 2014


 • Authors: Đào Ngọc Báu (2014)

 • Electronic Resources; "Public Utilities" là khái niệm chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, cung cấp các sản phẩm có tính dịch vụ phổ biến cho xã hội. Loại hình doanh nghiệp này thường lạm dụng vị trí chi phối thị trường mang tính đặc thù của độc quyền tự nhiên để gây hạn chế cạnh tranh, thu lợi nhuận siêu ngạch. Vì vậy, hoàn thiện quy chế pháp lý chống các hành vi lạm dụng của doanh nghiệp "Public Utilities" là việc cần thiết hiện nay • Authors: Phan Huy Hồng (2014)

 • Ở Việt Nam, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải kê khai ngành, nghề kinh doanh. Giấy CNĐKDN ghi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi DN thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cũng phải đăng ký và được cấp lại GCNĐKDN ghi nhận sự thay đổi ngành nghề kinh doanh đó. DN có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký. Thực tiễn cho thấy, các quy định như vậy chỉ tăng chi phí gia nhập thị trường cũng như chi phí tuân thủ của nhà đầu tư, của DN.... Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này cần đổi mới các quy định liên quan để tiếp tục hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh. Bài viết này cung cấp và củng cố các luận điểm cho một sự đổi mới như vậy.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quỳnh Anh (2012)

 • Tìm hiểu khái quát pháp luật Cộng hoà liên bang Đức về công ti trách nhiệm hữu hạn và mô hình công ti TNHH theo pháp luật Cộng hoà liên bang Đức. Là mô hình kinh doanh phổ biến ở Việt Nam, công ti TNHH đòi hỏi sự quan tâm đúng mức của pháp luật. Do vậy, việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ti TNHH trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm xây dựng pháp luật của các nước, trong đó có Đức – quê hương của công ti TNHH là yêu cầu cấp thiết.

 • Bài trích


 • Authors: Huỳnh Thị Trúc Linh (2016)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Định nghĩa cổ đông thiểu số của công ty cổ phần tại Việt Nam hiện nay. (2) Cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số theo quy định hiện hành và thực tiễn áp dụng. (3) Giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần.