Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Authors: Ngô Huy Cương (1999)

 • Tìm hiểu bản chất pháp lý của công ty, trình bày những nội dung cơ bản về công ty theo quan niệm “công ty là khế ước”. Trình bày vấn đề góp vốn trong công ty. Nghiên cứu vấn đề quản lý trong công ty

 • 1999


 • Authors: Bùi Nguyên Khánh (1999)

 • Về khái niệm cổ phần và cổ phiếu – Về đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý công ty – Hợp đồng được giao kết trước khi đăng ký kinh doanh của công ty – Về điều lệ của công ty – Về hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Bảo Ánh (2011)

 • Hiện nay, ở Việt Nam, xu hướng chung của hoạt động mua bán doanh nghiệp ngày càng gia tăng về số lượng, đặc biệt tập trung trong các ngành ngân hàng, chứng khoán, ngành phân phối bán lẻ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các quy định pháp luật doanh nghiệp hiện hành về mua bán doanh nghiệp chưa thống nhất, chưa đầy đủ nên cần phải có giải pháp để hoàn thiện pháp luật về mua bán doanh nghiệp. Phân tích các bất cập của pháp luật hiện hành về mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam và đưa ra giải pháp hoàn thiện.

 • 2005


 • Authors: Nguyễn Như Phát (2005)

 • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh. • Authors: Dương Văn Hậu (2014)

 • Nêu lên một số trường hợp về tình trạng độc quyền và cạnh tranh không lành mạnh : tranh chấp giữa Tổng công ty Viễn thông quân đội và Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam; vị thế độc quyền của Đài truyền hình Việt Nam trong thị trường truyền hình cáp... Trình bày một số kiến nghị, giải pháp xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Dung, Vũ Phương Đông (2008)

 • Tìm hiểu thoả thuận thành lập công ty trong pháp luật Việt Nam và một số nước trên thế giới. Đưa ra một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về hợp đồng thành lập công ty.

 • Luận án


 • Authors: Nguyễn Vân Thùy Anh;  Advisor: PGS.TS. Trần Thị Thu; PGS.TS. Cao Văn Sâm (2014)

 • Hệ thống hoá và phát triển cơ sở lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, và cụ thể là đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội: nội dung, kết quả, các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật. Đề xuất những giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện đào tạo và phát triển công nhân kỹ thuật trong các doanh nghiệp dệt may Hà Nội với định hướng đến năm 2025.