Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2011


  • Từ Thanh Thảo (2011)

  • Vốn điều lệ công ty cổ phần theo quy định của pháp luật hiện hành: Nghị định 43, Luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định 102 – Những hệ lụy từ quy định của Nghị định 43 và Nghị định 102 về vốn điều lệ công ty cổ phẩn

  • Bài trích


  • Phạm Qúy Đạt (2020-05)

  • Hội đồng quản trị luôn có một vị trí, vai trò đặc biệt trong công ty cổ phần và đối với hoạt động quản trị công ty. Luật Doanh nghiệp năm 2014 cùng các văn bản hướng dẫn được ban tiếp tục củng cố vị trí vai trò quan trọng này của Hội đồng quản trị đối với từng mô hình quản trị công ty cổ phần ở Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn áp dụng những quy định pháp luật về Hội đồng q...