Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Mỹ Liên (2020)

 • Bình Dương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong những phát triển nhanh và mạnh, dẫn đầu cả nước. Do đó, việc phát triển doanh nghiệp tại tỉnh được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Trong những năm gần đây, bên cạnh số doanh nghiệp gia nhập thị trường và quay trở lại hoạt động vẫn trong xu thế gia tăng, thì số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể và ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Huế, Vũ Thị Hường (2020-03)

 • Hiện nay, doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước chiếm số lượng lớn nhất trong 03 loại hình DN và có đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước. Theo Bộ chỉ tiêu chủ yếu đánh giá mức độ phát triển DN cả nước và các địa phương năm 2017 và giai đoạn 2010-2017 (Tổng cục Thống kê, 2018), tại thời điểm 31/12/2017, khu vực DN ngoài nhà nước có 541.753 DN, chiếm 96,66% tổng số DN. Đồng thời, ...

 • Bài trích


 • Đào Văn Thanh, Phạm Quốc Kiên; Dương Quốc Toản (2020-03)

 • Sử dụng mẫu bao gồm các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam từ năm 2000 đến năm 2016, nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lên năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Kết quả đã đưa ra những bằng chứng thực nghiệm về tác động tràn của FDI lên tăng trưởng năng suất của các doanh nghiệp ngành...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trần Hưng (2020-05)

 • Ngày nay, nhiều doanh nghiệp (DN) sử dụng truyền thông xã hội (TTXH) như là một phần của marketing mix, được xem là các ứng dụng dựa trên mạng internet cho phép các đôi tượng như DN, khách hàng tạo lập và trao đổi thông tin, nội dung. Hơn thế nữa, TTXH mang đặc điểm người sử dụng kết nối thông qua các hệ thống mạng và các DN sử dụng mạng xã hội không chỉ liên kết với khách hàng, ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Trinh, Đặng Trung Dũng; Nguyễn Thanh Cường (2020-05)

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng chính về số lượng trong khối doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay năng lực cạnh tranh của khu vực này còn kém do năng suất và trình độ lao động thấp, công nghệ sản xuất lạc hậu... Vì yậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, cần thực hiện những giải pháp đồng bộ cả từ phía cơ chế, chính sách của Nhà nước và nỗ lực của ch...