Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Lê Văn Hưởng, Nguyễn Minh Hà (2017-12)

  • Bài viết sử dụng dữ liệu sơ cấp từ khảo sát 211 giám đốc năm 2015 tại 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông cửu Long và sử dụng phân tích định lượng với mô hình hồi quy OLS để nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự tự tin của giám đốc và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  • Bài trích


  • Lâm Nguyễn (2017-8)

  • Dựa trên đánh giá các nghiên cứu về chiến lược cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, kinh nghiệm khởi nghiệp trên thế giới và tại Việt Nam, bài viết đưa ra một mô hình chiến lược dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, giúp họ năng cao cơ hội thành công.

  • Bài trích


  • Lê Hiếu Học (2017-9)

  • Trình bày kết quả khảo sát hiện trạng liên kết trường đại học - doanh nghiệp tại Trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, từ đó đề xuất một số kiến nghị cần thiết nhằm thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác trường đại học - doanh nghiệp.