Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Bắc (2018-02)

 • Bài viết tập trung vào việc phân tích, đánh giá thực trạng tiếp cận hoạt động, dịch vụ và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua đó đề xuất giải pháp nhằm đổi mới chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hướng tới nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan nhà nước trong công tác hỗ trợ pháp lý.

 • Luận án


 • Bùi Anh Tuấn (2019)

 • Xem xét ảnh hưởng của thể chế đến từng khía cạnh của tinh thần doanh nhân (đổi mới sáng tạo, chấp nhận rủi ro và chủ động tiên phong đi trước đối thủ) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam. Đề xuất các giải pháp nhằm xóa bỏ các rào cản thể chế chính thống và hạn chế tham nhũng thì các giải pháp nhằm tăng cường lòng tin thể chế sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tinh...

 • Bài trích


 • Bùi Văn Dũng, Trần Thị Vân Anh (2017-7)

 • Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, yêu cầu bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tỉnh Nghệ An là nâng cao năng lực cạnh tranh, nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bài viết đánh giá khả năng tham gia thương mại quốc tế của các DNNVV trên địa bàn Tỉnh, từ đó đưa ra một số giải pháp nâng cao năng lực hộ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Sỹ Anh (2018-6)

 • Trên thế giới, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được thực hiện từ những thập niên năm mươi của thế kỷ XX. Nhiều quốc gia đã xem hoạt động này như một trong những giải pháp quan trọng nhằm giải quyết các khó khăn luôn tồn tại thường trực của doanh nghiệp nhỏ và vừa như khó khăn về vốn, trình độ, mặt bằng sản xuất kinh doanh, công nghệ khoa học ứng dụng, quàn&#...

 • Bài trích


 • Lê Thị Thúy (2017-08)

 • Trong hơn 30 năm đổi mới, số lượng hộ kinh doanh luôn cao hơn gấp nhiều lân doanh nghiệp. Điều đó cho thấy, một bộ phận lớn người dân, người lao động đang tham gia vào thị trường dưới hình thức kinh doanh có năng suất lao động thấp, trình độ kỹ thuật, công nghệ lạc hậu, phương thức tổ chức đơn giản, thiếu chuyên nghiệp. Để đạt mục tiêu đến năm 2020 cả nước có ít nhất 1 triệu doanh...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Hương Lan (2017-8)

 • Những năm gần đây, doanh nghiệp tại các cụm, khu công nghiệp trên địa bàn TP. Vĩnh Yên tăng nhanh và hoạt động hiệu quả. Điều này đã thúc đẩy kinh tế của TP. Vĩnh Yên phát triển và trở thành một trong những khu trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội lớn của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh (NLCT) của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở TP. Vĩnh Yên còn hạn chế, cần&#...