Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cao Việt Hiếu (2017-08)

 • Bài viết phân tích kết quả khảo sát 100 đối tượng liên quan đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính (BCTC) tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hệ thống BCTC tại các doanh nghiệp vẫn chưa được thực sự được quan tâm, nên số liệu phản ánh chưa chính xác, không tuân thủ chê độ phát hành hóa đơn bán hàng, không thanh toán qua ngân hàng....

 • Báo cáo


 • Đào Trường Thành (2019-07-22)

 • Luận án cung cấp những nội dung cơ bản tổng quát nhất và các nhân tố tác động đến việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập quốc tế. Luận án xác định năng lực cạnh tranh là nguồn năng lực và những thế mạnh mà doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể duy trì cải thiện, nâng cao thứ hạng của doanh nghiệp trong mỗi nghành sản phẩm hàng hóa dịch&...

 • Bài trích


 • Trần Quang Tiến (2019-04)

 • Bài viết tổng quan các quan điểm khác nhau về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp; dựa trên cơ sở số liệu điều tra hơn 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa có trụ sở tại Hà Nội, nghiên cứu sử dụng mô hình lý thuyết ASK (phẩm chất, kỹ năng, kiến thức) để phân tích những khác biệt về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp giữa nam giới và phụ nữ; làm căn cứ để đề xuất các giải pháp hỗ trợ các doanh&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuấn Anh (2019-07)

 • Kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-98, khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) được xem là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế Thải Lan. Vị trí và vai trò của SME không chỉ thể hiện ở quy mô, số lượng mà việc đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo của quốc gia này. Một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng tới sự...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Ngân (2015)

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa là hệ thống doanh nghiệp có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhưng từ chủ trương, chính sách đến áp dụng thực tiễn vẫn còn một khoảng cách khá xa, kết&#x...