Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Đào Ngọc Ánh (2020-09)

 • Bài viết khái quát một số cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tiếp cận nguồn vốn tín dụng trong thời gian qua, đồng thời, khái quát kết quả đạt được cũng như một số hạn chế trong quá trình triển khai nguồn vốn tín dụng đến các doanh nghiệp này. Từ đó, đề xuất một số giải pháp hữu hiệu nhằm góp phần thúc đẩy việc tiếp cận nguồn vốn này tới các DNNVV nhằm hỗ tr...

 • Bài trích


 • Nguyễn Hữu Trinh, Đặng Trung Dũng; Nguyễn Thanh Cường (2020-05)

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm tỷ trọng chính về số lượng trong khối doanh nghiệp ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay năng lực cạnh tranh của khu vực này còn kém do năng suất và trình độ lao động thấp, công nghệ sản xuất lạc hậu... Vì yậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của DNNVV, cần thực hiện những giải pháp đồng bộ cả từ phía cơ chế, chính sách của Nhà nước và nỗ lực của ch...

 • Sách


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế và Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư (2017)

 • Tài liệu đề cập đến khái quát về các doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong ngành công nghiệp ở Việt Nam; khung pháp luật và chính sách khuyến khích DNNVV và các hộ kinh doanh tham gia mục tiêu phát triển bền vững/ tăng trưởng xanh; cung cấp năng lượng và nguồn năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tại các DNNVV trong lĩnh vực công nghiệp; từ đó đưa ra một số tồn tại, hạn chế.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Phương Linh (2017-04-18)

 • Toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Hội nhập kinh tế quốc tế là một chủ trương nhất quán và là nội dung trọng tâm trong chính sách đối ngoại và hợp tác kinh tế quốc tế của Đảng ta trong quá trình đổi mới đất nước. Việt Nam đã tham gia đàm phán và ký kết 12 Hiệp định thương mại tự...

 • Bài trích


 • Phạm Minh Đức (2020-08)

 • Doanh nhỏ và vừa (DNNW) là khu vực doanh nghiệp có vị trí hết sức quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình phát triển, các DNNW thường gặp nhiều khó khăn, trở ngại bởi những hạn chế nội tại và áp lực từ môi trường bên ngoài. Vì vậy, để giúp các DNNW nâng cao được năng lực cạnh tranh và đứng vững trên thị trường, đóng góp ...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Thanh Mai, Ngô Thị Hường (2020-08)

 • Phú Yên là một tỉnh ven biển duyên hải khu vực miền Trung, có đặc thù tự nhiên khá giống với hai tỉnh lân cận Quy Nhơn và Khánh Hòa, tuy nhiên về nhịp độ phát triển thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ (DNWN) ở Phú Yên có sự cách biệt tương đối lớn. Khoảng cách về sự phát triển này thể hiện thực trạng còn tồn tại về môi trường phát triển kinh tế cũng như là nâng lực&#x...