Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Thủy (2021-05)

 • Kinh tế Việt Nam đã và đang chịu tác động không nhỏ từ Đại dịch Covid-19 trong đó các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ là một trong những đối tượng chịu ảnh hưỏng nặng nề nhất. Bài viết phân tích tác động của đại dịch đến hoạt động xuất khẩu của xuất khẩu các loại hình doanh nghiệp này. Nghiên cứu cho thấy, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng tiêu dùng thiết yếu bị sụt giảm nhiều nhất trong ...

 • Bài trích


 • Trịnh Thị Thu Hiền (2018-07-13)

 • Bài viết phân tích doanh nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, đóng góp tới trên 60% vào GDP. Cộng đồng doanh nghiệp nước ta hiện nay có trên 97% là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó, gần 60% là doanh nghiệp rất nhỏ, siêu nhỏ. Vì vậy, tạo lập môi trường thuận lợi cho sự phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có ý nghĩa rất quan trọng bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc ...

 • Bài trích


 • VGP (2018-03-19)

 • Bài viết phân tích Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2021-10)

 • Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong hội nhập kinh tế quốc tế cần được coi trọng bởi loại hình doanh nghiệp này có vai trò lớn trong nền kinh tế với các lợi thế rất riêng trong hội nhập. Thực năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam còn rất khiêm tốn ở các yếu tố: Trình độ tổ chức quản lý, nguồn nhân lực, sản phẩm, khả năng liên kết, năng suất sản&...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hồng Minh (2021)

 • Ở nhiều quốc gia trên thế giới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đang dần trở thành một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quan trọng bên cạnh các lực lượng sản xuất khác, góp phần tạo ra nhiều công ăn việc làm cho người lao động, gia tăng quy mô kinh tế, đóng góp cho ngân sách và giúp ổn định kinh tế xã hội. Việc tham khảo kinh nghiệm xây dựng khung chính sách hỗ trợ nhằm&...