Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Đồng Ngọc Ba (2005)

 • Về phương diện pháp luật, cấu trúc hệ thống cũng như nội dung, hình thức và số lượng văn bản pháp luật về doanh nghiệp phải phù hợp với quan điểm về phân loại doanh nghiệp; việc phân loại doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay dựa trên tiêu chí: phương thức góp vốn và tính chất liên kết trong doanh nghiệp. Về phương diện kỹ thuật lập pháp, vấn đề hình thức và cấu trúc văn&...

 • 2014


 • Đào Ngọc Báu (2014)

 • Electronic Resources; "Public Utilities" là khái niệm chỉ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên, cung cấp các sản phẩm có tính dịch vụ phổ biến cho xã hội. Loại hình doanh nghiệp này thường lạm dụng vị trí chi phối thị trường mang tính đặc thù của độc quyền tự nhiên để gây hạn chế cạnh tranh, thu lợi nhuận siêu ngạch. Vì vậy, hoàn thiện quy chế pháp lý chống các hành ...

 • 2005


 • Phan Huy Hồng (2005)

 • Đặt vấn đề -- Các lý thuyết về năng lực pháp luật của pháp nhân -- Nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký hay là sự hạn chế năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh -- Cần một cách tiếp cận mới -- Và hai phương án giải quyết.

 • 2000


 • Trần Thơ (2000)

 • Electronic Resources; Khái quát về chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Tiến hành khảo sát thực trạng thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc ban hành và thực hiện chính sách về bảo hiểm xã hội đối với xã viên hợp tác xã phi nông nghiệp

 • 2000


 • Lê Thị Châu (2000)

 • Electronic Resources; Lần lượt đề cập và phân tích những khía cạnh về vấn đề phân biệt tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia công ty đối vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 1999 bao gồm: Cổ đông sáng lập công ty, chủ đầu tư, người quản lý và điều hành công ty, thành viên công ty. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa chủ thể góp vốn với thực thể pháp lý được ra đời với mục đích tìm...