Phân quyền - Giám sát : [193]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193
 • VPQH-Vien CS cong_hd gs co quan dan cu.pdf.jpg
 • Sách


 • Văn phòng Quốc hội, Viện Chính sách công và pháp luật (2015)

 • Cung cấp thông tin phục vụ các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan trong việc xem xét, thông qua Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nội dung cuốn sách đi từ những vấn đề lý luận về giám sát của cơ quan dân cử tới đánh giá thực trạng hoạt động giám sát của cơ quan dân cử của nước ta thời gian qua và đề xuất&...

 • B2-NCLP16.18-Xem xet bao cao.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Ngọc Thanh (2018-8)

 • Trong bảy hình thức giám sát tối cao của Quốc hội được quy định tại Điều 11 của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 thì hình thức xem xét báo cáo công tác là hình thức duy nhất diễn ra thường xuyên ở tất cả các kỳ họp của Quốc hội trong mỗi khóa. Bởi vậy, khi bàn về kỹ năng hoạt động giám sát thì trước hết cũng ưu tiên bàn về kỹ năng ...

 • Luathoc6.2010_B2_kyluatcanbocongchuc.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về quy định cán bộ bị thôi việc tại khoản 3 Điều 78 Luật quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. (2) Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (3) Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (4) Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật.

 • Luathoc2.2012_B6_Doimoichedobaucu.pdf.jpg
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Phương (2012)

 • Chế độ bầu cử chỉ xuất hiện trong nhà nước có dân chủ và là biểu hiện rõ nét, dễ nhận ra của xã hội dân chủ. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập chế độ bầu cử dưới góc độ hẹp – bầu ra cơ quan đại diện của nhân dân.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 193