Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Giới thiệu nhà nước là định chế của con người nên mang những bản tính của con người. Trình bày các loại hình biểu hiện và hậu quả của sự tùy tiện của Nhà nước. Luận giải những nguyên nhân tạo nên sự tùy tiện của Nhà nước

 • 2008


 • Hoàng Thị Kim Quế (2008)

 • Trình bày về hư vô – một hiện tượng xã hội trong các lĩnh vực hoạt động lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu về hư vô pháp luật – một dạng thức của hư vô xã hội bao gồm: căn nguyên, điều kiện và môi trường sống của hư vô pháp luật; hạn chế, kìm chế và khắc phục tình trạng hư vô pháp luật

 • Tạp chí


 • Vũ Hồng Anh (2005)

 • Tìm hiểu hoạt động giám sát hiến pháp ở nước ta hiện nay thông qua khái niệm về hoạt động giám sát, đối tượng giám sát, chủ thể giám sát, thủ tục và thực trạng giám sát hiến pháp. Từ đó đưa ra kiến nghị hoàn thiện hoạt động giám sát hiến pháp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.

 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (2004)

 • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Quốc hội vốn dĩ không có chức năng giám sát. Các hình thức thực hiện chức năng giám sát của quốc hội. Chức năng giám sát của quốc hội Việt Nam

 • 2004


 • Phan Trung Lý (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực...

 • 2006


 • Định Ngọc Vương (2006)

 • Trình bày hiến pháp năm 1946 về trưng cầu dân ý -- Chế định trưng cầu dân ý theo hiến pháp 1959,1980 -- Hiến pháp năm 1992 và các văn bản pháp luật những năm gần đây về trưng cầu dân ý -- Một vài ý kiến đề xuất về xây dựng luật trưng cầu dân ý: Sáng kiến trưng cầu dân ý; cơ quan có thẩm quyền quyết định trưng cầu dân ý; hình thức trưng cầu dân ý; những vấn đề đưa ra ...