Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2015


 • Bạch Ngọc Chiến (2015)

 • Trọng tâm của công tác cải cách chế độ công vụ công chức hiện nay là xác định vị trí việc làm để từ đó xác định số lượng biên chế cần thiết và phù hợp với chức năng , nhiệm vụ của mỗi đơn vị. Để bạn đọc có thông tin về vấn đề này từ các nhà quản lý có kinh nghiệm, Tạp chí QLNN có bài phỏng vấn đồng chí Bạch Ngọc Chiến - Phó chủ tịch UBNN tỉnh Nam Định về vấn đề...

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Về quy định cán bộ bị thôi việc tại khoản 3 Điều 78 Luật quy định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ. (2) Về thời hiệu xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (3) Về thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. (4) Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật.

 • previous
 • 1
 • next