Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (2004)

 • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

 • 2010


 • Nguyễn Hải Long (2010)

 • Khái niệm giám sát -- Về đối tượng giám sát của Hội đồng nhân dân: Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân có phải là đối tượng giám sát của Hội đồng nhân dân hay không; Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân có phải là đối tượng giám sát Hội đồng nhân dân hay không?

 • 2004


 • Phan Trung Lý (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Phương (2012)

 • Chế độ bầu cử chỉ xuất hiện trong nhà nước có dân chủ và là biểu hiện rõ nét, dễ nhận ra của xã hội dân chủ. Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập chế độ bầu cử dưới góc độ hẹp – bầu ra cơ quan đại diện của nhân dân.

 • previous
 • 1
 • next