Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Trung Thành (2004)

 • Giám sát là hoạt động chính, chủ yếu được coi là một trong những chức năng của Hội đồng nhân dân. Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật của nước ta từ trước đến nay. Tuy nhiên, những hoạt động này còn rất chung chung và hoạt động giám sát còn mang tính hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu, mong đợi của nhân dân.

 • 2014


 • Nguyễn Thị Hạnh (2014)

 • Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản và truyền thống của Nghị viện các nước, nhưng ở Việt Nam, vẫn còn nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần được làm sáng tỏ. Trong nhiều cuộc thảo luận, những vấn đề đặt ra thường xoay quanh các nội dung như: hiểu thế bào về quyền giám sát tố cao của Quốc hội? Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của các cơ...

 • 2007


 • Trương Thị Hồng Hà (2007)

 • Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân; quyền lực lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường tính cụ thể, khả thi của các quy định trong các văn bản&#...

 • previous
 • 1
 • next