Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Giới thiệu nhà nước là định chế của con người nên mang những bản tính của con người. Trình bày các loại hình biểu hiện và hậu quả của sự tùy tiện của Nhà nước. Luận giải những nguyên nhân tạo nên sự tùy tiện của Nhà nước

 • 2008


 • Nguyễn Đăng Dung (2008)

 • Quốc hội vốn dĩ không có chức năng giám sát. Các hình thức thực hiện chức năng giám sát của quốc hội. Chức năng giám sát của quốc hội Việt Nam

 • previous
 • 1
 • next