Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • 2005


  • Nguyễn Quang Minh (2005)

  • Yêu cầu khách quan của việc nhân dân tham gia xây dựng pháp luật -- Vấn đề nhân dân tham gia xây dựng pháp luật ở Việt N pam -- Những vấn đề đặt ra: Nhân dân - chủ thể của hoạt động xây dựng pháp luật; phạm vi và phương thức nhân dân tham gia xây dựng pháp luật.

  • previous
  • 1
  • next