Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • 2010


 • Phan Trung Lý (2010)

 • Về khái niệm thanh tra chuyên ngành -- Về tổ chức thanh tra chuyên ngành -- Về hoạt động của thanh tra chuyên ngành: Phạm vi hoạt động; Về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành; Quyết định thanh tra chuyên ngành và việc tiến hành thanh tra chuyên ngành; Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thanh tra viên, người thực hiện thanh tra chuyên ngành.

 • 2004


 • Phan Trung Lý (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày cơ sở pháp lý của hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban của quốc hội -- Nghiên cứu thực trạng hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: Nhận xét chung; nội dung thẩm tra; phương thức thẩm tra -- Một số giải pháp đổi mới hoạt động thẩm tra của hội đồng dân tộc và các ủy ban quốc hội: tăng cường năng lực thực...

 • previous
 • 1
 • next